Omgevingsvergunning aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 12 jan 2024
2 min lezen
English version

Heeft het werk dat u of uw bedrijf wilt doen invloed op het landschap of milieu? Dan moet u in de meeste gevallen een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Wierden

Let op!

Afhankelijk van uw situatie moet u dit mogelijk regelen bij:

Voor de meeste activiteiten in de fysieke leefomgeving moet u een melding maken of een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan als u bijvoorbeeld:

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Let op: Misschien gelden er ook regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of andere verordeningen van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld regels over de openbare orde en veiligheid. Ook kunnen er regels in staan die nog niet in het omgevingsplan staan.

Digitaal aanvragen

U start uw aanvraag of melding altijd eerst digitaal in het Omgevingsloket. U verstuurt uw aanvraag daarna direct via het Omgevingsloket. Doet u uw aanvraag liever op papier? Vraag dan uw gemeente naar de mogelijkheden voor een schriftelijke aanvraag.

Digitaal aanvragen met de Berichtenbox

U kunt de melding en aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk niet met de Berichtenbox doen. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Participatie: laat anderen weten wat uw plannen zijn

Heeft u plannen? Betrek de mensen en bedrijven in de buurt dan bij uw plannen. Zo weet u hoe zij er over denken. Dit heet participatie. Participatie kan ervoor zorgen dat u meer steun krijgt voor uw plannen. En het kan voorkomen dat mensen later bezwaar maken.

Het is niet altijd verplicht om aan participatie te doen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u wel laten weten of u aan participatie hebt gedaan. Ook moet u aangeven hoe u dat heeft gedaan en wat de meningen zijn van buurtbewoners en andere ondernemers. Het bevoegd gezag neemt deze meningen mee als zij uw aanvraag beoordelen.

Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

In de meeste gevallen beslist het bevoegd gezag binnen 8 weken (korte procedure). In bijzondere gevallen geldt een langere procedure.

Bezwaar maken als uw aanvraag is afgewezen

Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. U hoort bij de afwijzing door wie, binnen welke termijn en bij welke instelling dat kan. Leg in uw bezwaar uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wanneer u het niet eens bent met het besluit op dat bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie