Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Omgevingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 1 min lezenEnglish version

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Wilt u een boom kappen of gaat u reclame maken op uw bedrijfspand? En hebben deze activiteiten invloed op het landschap of milieu? Dan moet u in de meeste gevallen een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Gemeente WierdenAndere gemeente, provincie of waterschap?

Voor de meeste activiteiten in de fysieke leefomgeving moet u een melding maken of een omgevingsvergunning aanvragen.

U vraagt een omgevingsvergunning aan als u bijvoorbeeld:

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt de melding en aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk niet met de berichtenbox doen. De berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Schriftelijk aanvragen

U start uw aanvraag of melding altijd eerst digitaal in het Omgevingsloket. Daarna kunt u de aanvraag downloaden, printen en per post naar uw gemeente sturen. Vraag uw gemeente of er nog meer opties zijn om de aanvraag schriftelijk te doen.

Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

In de meeste gevallen beslist het bevoegd gezag binnen 8 weken (korte procedure). In bijzondere gevallen geldt een langere procedure.

Bezwaar maken als uw aanvraag is afgewezen

Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. U hoort bij de afwijzing door wie, binnen welke termijn en bij welke instelling dat kan. Leg in uw bezwaar uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Wanneer u het niet eens bent met het besluit op dat bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Naar boven