Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Belastingdienst
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. Uw nieuwe werknemers houden hun salaris, verlofdagen en alle afspraken in hun oude contract. Dat geldt ook voor zieke werknemers. Lees hier wat de rechten van uw nieuwe werknemers zijn.

Werknemers voorbereiden op bedrijfsovername

De werkgever van het bedrijf dat u overneemt moet zijn werknemers ruim van tevoren vertellen over de verkoop van het bedrijf. U moet de werknemers die u al in dienst heeft op tijd vertellen over de komst van de nieuwe collega’s. Mogelijk moet u de overname samen met de ondernemingsraad (OR), vakorganisaties of UWV voorbereiden. Dat hangt af van de grootte en situatie van de overname. Vraag hierover op tijd advies bij een organisatie die specialist is in overnames en bedrijfsfusies.

Personeel overnemen

Het overnemen van personeel bij een bedrijfsovername is geen keuze. U mag geen werknemers ontslaan. Uw nieuwe werknemers houden alle rechten en plichten. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. U mag niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten of in de bestaande cao.

De vorige eigenaar is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor de afspraken in de arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen bij personeel overnemen

Er zijn een paar uitzonderingen als u werknemers overneemt. U bepaalt zelf of en welke personeelsleden u overneemt als:

  • u een failliet bedrijf overneemt
  • de werkzaamheden van uw bedrijf ingrijpend zijn veranderd
  • het gaat om een aandelenoverdracht

Voor zieke werknemers gelden geen uitzonderingen

Ook ziek personeel moet u overnemen. Inclusief alle verplichtingen. U moet:

  • Loon doorbetalen tijdens de ziekteperiode.
  • Het risico op loonsancties overnemen van de vorige werkgever. Bij een loonsanctie moet u het loon bij ziekte langer doorbetalen. UWV legt een loonsanctie op als u de re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt.
  • Eigenrisicodrager worden voor de WGA en de Ziektewet als de vorige werkgever dat ook was. Dit betekent dat u de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf moet betalen.

Breng het personeel onder in uw pensioenregeling

U moet de pensioenregeling van de vorige werkgever overnemen, behalve als:

  • u een eigen pensioenregeling heeft. U kunt uw nieuwe werknemers hier dan in onderbrengen.
  • uw bedrijf verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Uw nieuwe werknemers moeten hier dan ook aan deelnemen.
  • er in een cao of andere regeling afspraken staan over de pensioenregeling.

Uw nieuwe werknemers blijven recht houden op hun pensioen dat ze hebben opgebouwd. Controleer of de vorige werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, bent u hiervoor aansprakelijk.

Meld de overname bij de Belastingdienst

U moet de Belastingdienst laten weten dat u personeel overneemt. Vul hiervoor het formulier Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten in.

Wordt u door de overname voor de eerste keer werkgever? Dan moet u dit ook melden bij de Belastingdienst.

Personeelsdossiers overdragen

Hield de vorige eigenaar personeelsdossiers bij? Dan mag u deze overnemen. Denk wel aan de privacy van de medewerkers. Hiervoor gelden de AVG-regels.

Feiten en cijfers: hoeveel fusies en overnames zijn er?

De grafiek toont het aantal fusies en overnames per kwartaal.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid