Stoppen met uw eenmanszaak

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
5 min lezen
English version

Als u stopt met uw eenmanszaak schrijft u uw bedrijf uit bij KVK. U rekent daarna fiscaal af met de Belastingdienst. Betaal ook uw openstaande facturen voordat u stopt. En check wat er verandert voor uw aansprakelijkheid. Lees in dit stappenplan hoe u uw eenmanszaak opheft.

1. Regel uw geldzaken

Als u stopt, moet u verschillende financiële zaken afhandelen. Belangrijke aandachtspunten zijn:

Alle voorraden en bedrijfsmiddelen gaan bij het stoppen over naar uw privévermogen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld uw bedrijfsauto. U levert dan als ondernemer aan uzelf als privépersoon. Als u btw heeft afgetrokken bij de aanschaf van de goederen, moet u er nu btw over betalen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken. Dit hoort bij de slotaangifte btw (zie stap 6).

Heeft u leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet nakomen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Heeft u een leaseauto of andere leaseovereenkomsten? Controleer hoe lang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

Zorg dat u contracten en verzekeringen van uw eenmanszaak stopzet. Een checklist:

2. Onderzoek wat u moet doen bij schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw eenmanszaak omdat u schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw eenmanszaak hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van uw eenmanszaak. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de hoogte van de IOAZ-uitkering te bepalen, vindt er een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij nieuw werk zoeken. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt.

Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Schrijf uw eenmanszaak uit bij het Handelsregister

Schrijf uw eenmanszaak gratis uit bij het KVK Handelsregister:

  • zoek het bedrijf dat u wilt uitschrijven op in het Handelsregister
  • kies ‘opheffen eenmanszaak’
  • en vul het formulier in

KVK geeft vervolgens aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 4).

7. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw eenmanszaak is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

8. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

U moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen. U ontvangt hierover geen aparte brief zoals voor de laatste btw-aangifte.

9. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw eenmanszaak moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

10. Verken nieuwe mogelijkheden

Stoppen met uw eenmanszaak is niet per se negatief. Er ontstaat bedenktijd voor heroriëntatie en nieuwe plannen. Bijvoorbeeld door ander werk te zoeken. Lees tips bij het maken van nieuwe plannen op KVK.nl.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken worden er opgeheven?

Jaarlijks beëindigen zo’n 80 duizend ondernemers hun eenmanszaak. Al jaren stijgt het aantal eenmanszaken, omdat er meer eenmanszaken worden opgericht dan beëindigd.