Werken als exploitant in de seksuele dienstverlening

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
5 min lezen
English version

Wilt u een bedrijf in de seksindustrie beginnen? Dan moet u zich inschrijven bij KVK, inkomstenbelasting betalen en periodiek aangifte doen voor de btw. Mogelijk moet u ook een vergunning aanvragen.

Wanneer mag u als exploitant in Nederland werken?

Als u 21 jaar of ouder bent, mag u in Nederland werken als exploitant in de seksindustrie. Bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf. Zoals een escortbedrijf of erotische massagesalon. Of een seksbioscoop.

U komt niet uit een EU-land

Komt u uit een land buiten de Europese Unie? En wilt u in Nederland als zelfstandig exploitant in de seksindustrie werken? Dan moet u een geldige verblijfsvergunning hebben met de aantekening arbeid als zelfstandige. Bekijk wat voor u geldt als u naar Nederland verhuist om te werken als zelfstandige.

Alleen als het vrijwillig is

Sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Wordt uw sekswerker gedwongen tot prostitutie, dan is dat strafbaar voor diegene die hem of haar dwingt. Weet de klant dat de sekswerker gedwongen wordt? Dan is de klant ook strafbaar. In de folder ‘Prostitutie en uitbuiting’ vindt u informatie over uitbuiting, hulpvormen en rechten.

Maak een ondernemingsplan

Stel een ondernemingsplan op waarin u uw plannen beschrijft. Zo ziet u of uw plannen haalbaar zijn. Ook eisen veel gemeenten een goed bedrijfsplan als voorwaarde voor een exploitatievergunning. Beschrijf daarom wat u heeft geregeld voor:

 • toezicht
 • hygiëne
 • gezondheid
 • zelfstandigheid van sekswerkers
 • het tegengaan van mensenhandel
 • veiligheid
 • arbeidsomstandigheden
 • het beperken van overlast

Geef in uw plan ook een toelichting op de huurprijs van een kamer.

Starten als exploitant

Als ondernemer moet u een aantal zaken regelen. Dit geldt ook voor exploitanten. Kies een rechtsvorm waarin u het bedrijf gaat voeren. Een eenmanszaak of vennootschap onder firma schrijft u zelf in bij KVK. Voor de oprichting van een bv moet u naar een notaris.

1. Bereid uw inschrijving bij KVK voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK kunt u online een inschrijfformulier invullen. U moet dan een privéadres en een bezoekadres invullen. Ook heeft u een burgerservicenummer en een bedrijfsnaam nodig.

2. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

3. Vraag een vergunning aan

De gemeente bepaalt of u zich met uw seksbedrijf mag vestigen. Als dit mag, dan gelden er voorwaarden. In veel gemeenten moet u een vergunning aanvragen voor de exploitatie van seksuele dienstverlening. Hiervoor gelden strenge regels. U moet ervoor zorgen dat sekswerkers in een gezonde en veilige omgeving werken. Check in uw gemeente aan welke eisen u moet voldoen. De gemeente bepaalt waar u een seksbedrijf mag beginnen en waar niet.

4. Betaal btw

Aan uw klanten brengt u btw in rekening. Deze btw moet u per kwartaal afdragen aan de Belastingdienst. Voor u dat doet, mag u de door u betaalde btw op zakelijke kosten verrekenen. Het restant draagt u af. Of vraagt u terug.

5. Betaal belasting over uw winst

Na afloop van een kalenderjaar kunt u de winst uit uw bedrijf bepalen. U doet aangifte en betaalt inkomstenbelasting. Kijk of u voor de mkb-winstvrijstelling of de ondernemersaftrek in aanmerking komt.

6. Zorg voor een goede administratie

U bent verplicht een eigen administratie bij te houden van uw inkomsten en uitgaven als u werkzaam bent als zelfstandige. Zorg dus dat uw administratie voldoet aan de eisen. U moet bijvoorbeeld duidelijk laten zien hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt.

Uw plichten als exploitant

Uw sekswerkers kunnen op twee manieren aan het werk: volgens het voorwaardenpakket of door in loondienst te gaan. Daar komen voor u plichten bij kijken.

Werken volgens het voorwaardenpakket

Er zijn sekswerkers die liever niet in loondienst of als zelfstandig sekswerker willen werken. Dan kunt u ‘werken volgens het voorwaardenpakket’. Eén van de voorwaarden waar u aan moet voldoen is dat u de opting-inregeling gebruikt. Dit is een tussenvorm van werken als zelfstandige en werken in loondienst. De opting-in regeling is een fictieve dienstbetrekking. Dit betekent dat u voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft met de Belastingdienst en mag werken volgens het voorwaardenpakket, houdt u loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw in op het loon van de sekswerker. Dit moet u aan de Belastingdienst betalen. De premies werknemersverzekeringen hoeft u niet te betalen. Ook mag de sekswerker meedoen aan pensioenregelingen en werknemersspaarregelingen.

Werken in loondienst

Als u een sekswerker in dienst neemt, zorgt u voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst. U bent verplicht afspraken over het salaris, de plaats waar wordt gewerkt en het aantal uren per dag of week vast te leggen. Zowel u als de sekswerker ondertekenen de overeenkomst. Een kopie is voor de sekswerker.

U heeft de volgende financiële verplichtingen naar de sekswerker:

 • U betaalt minimaal het wettelijke minimumloon en vakantiebijslag. De hoogte van het minimumloon verandert tweemaal per jaar.
 • U moet een loonstrookje geven aan uw werknemer. Bij elke verandering van het loonbedrag of de inhoudingen moet u dit doen, zodat uw werknemer weet wat er verandert.
 • Als u uw werknemer huisvesting biedt, mag u daarvoor maximaal 20% van het bruto minimum loon inhouden. Ook de (eventueel) door u betaalde kosten voor een ziektekostenverzekering mag u inhouden tot maximaal 10% van het bruto minimumloon. U mag niet meer inhouden.
 • U moet het salaris doorbetalen als uw werknemer ziek is.
 • U betaalt uw werknemer door tijdens een vakantieperiode van ten minste 4 weken per jaar.
 • U kunt de sekswerker niet zomaar ontslaan.
 • U geeft de sekswerker alleen werk waarvoor u hem of haar heeft aangenomen.
 • Als u een oproepcontract heeft met een van de sekswerkers, dan bent u verplicht om per oproep ten minste 3 uur uit te betalen. Ook als u maar voor 1 of 2 uur werk heeft.
 • Bij zwangerschap heeft uw werknemer recht op 16 weken betaald zwangerschapsverlof. UWV betaalt u als compensatie het loon van de sekswerker.

Informeer naar de leeftijdsgrens voor een sekswerker bij uw gemeente

Een sekswerker moet minimaal 18 jaar of ouder zijn. Maar, in de meeste steden is de leeftijdsgrens 21 jaar waarop een sekswerker in de prostitutiebranche mag werken. Informeer daarom van tevoren bij uw gemeente.

U zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving

Sekswerkers hebben het recht om gezond en veilig te werken. U biedt minimaal het volgende:

 • U voert een safe sex-beleid; u adverteert dus niet met onveilige seks en laat GGD controle toe.
 • De ruimte die u aan de sekswerker biedt moet schoon zijn. Er moet wasgelegenheid zijn en er moeten voldoende schone handdoeken zijn.
 • U moet er voor zorgen dat de sekswerker geen risico's loopt met de klanten; u moet hulp kunnen bieden die dan ook direct komt. Ook wanneer het om de escort gaat, moet de werkplek (bijvoorbeeld bij een klant thuis) veilig zijn.
 • Als u personeel in dienst heeft, is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.
 • Er zijn wettelijke regels over werk- en rusttijden. De werknemer heeft recht op anderhalve vrije dag in de week (of 3 vrije dagen in 2 weken). Er moeten voldoende pauzes zijn. En de arbeidstijd is beperkt tot maximaal 12 uur per dag en maximaal 48 uur gemiddeld per week.