Dit artikel is gerelateerd aan:

Alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Voor alle rechtspersonen gelden straks dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv's en bv's bestaan deze regels al. Straks gelden ze ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Het gaat om regels over de:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders.
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.

Voor wie?

  • verenigingen
  • stichtingen
  • besloten vennootschappen (bv's)
  • naamloze vennootschappen (nv's)
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

Wanneer?

Wanneer de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven