Dit artikel is gerelateerd aan:

WBTR: alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 juli 2021

Wat is er veranderd?

Sinds de invoering van de WBTR gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv's en bv's bestonden deze regels al. Door de WBTR gelden ze nu ook voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen. Het gaat om regels over:

  • taakvervulling door bestuurders en toezichthouders: de norm is voor alle rechtspersonen gelijk getrokken aan de al bestaande norm voor de bv en nv. Een bestuurder of commissaris moet zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie.
  • meervoudig stemrecht: voor de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij is net als voor de bv en nv wettelijk verankerd dat bij statuten aan een functionaris meer dan 1 stem wordt toegekend, maar dat deze niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere functionarissen gezamenlijk.
  • aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.

Daarnaast zijn er nu er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.

Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoefde dat niet voor 1 juli 2021 te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 1 juli 2026 worden gedaan. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

Voor wie?

  • verenigingen
  • stichtingen
  • besloten vennootschappen (bv's)
  • naamloze vennootschappen (nv's)
  • coöperaties
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

Wanneer?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is ingegaan op 1 juli 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven