Diensten afnemen uit een EU-land

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
1 min lezen

In de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van diensten en van personen. Hierdoor kan iemand uit de EU bijvoorbeeld zonder visum in een ander EU-land diensten leveren. Als u een dienst afneemt uit een EU-land, verlegt de dienstverlener meestal de btw naar u.

Vaak geeft u de btw aan

De persoon die de dienst uitvoert (dienstverlener), verlegt meestal de btw naar u. U krijgt dan een factuur zonder btw waarop staat dat de btw is verlegd. In dit geval berekent u de btw zelf en geeft u deze op in uw btw-aangifte.

Heeft u recht op btw-aftrek? Dan mag u de betaalde btw bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. U betaalt dan uiteindelijk niets.

Buitenlandse btw terugvragen

Als de dienstverlener de btw niet naar u mag verleggen, betaalt u de buitenlandse btw. Deze btw kunt u vaak terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst.

Wel of geen loondienst

Wilt u iemand de dienst voor u laten uitvoeren? Onderzoek dan eerst of u hiervoor iemand in loondienst wilt nemen of een zzp’er wilt inhuren. U bent dan opdrachtgever en geen werkgever. Met een modelovereenkomst voorkomt u dat u achteraf loonheffingen moet betalen.

Als u een artiest inhuurt, moet u misschien de artiestenregeling gebruiken. U moet dan loonbelasting inhouden en betalen, maar geen premies volksverzekering.

Zorgdiensten afnemen

Neemt u zorgdiensten af? Hiervoor gelden de Nederlandse wetten en regels. Zorgverleners moeten aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld geldige diploma's hebben en zich registreren in het BIG-register.

Feiten en cijfers: hoeveel importeert Nederland aan diensten?

De grafiek toont de importwaarde van diensten uit EU-landen per kwartaal.