DGA met rekening-courant schuld aan eigen bv gaat daar belasting over betalen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Leent u van uw eigen besloten vennootschap? Het kabinet heeft ervoor gekozen om met de zogeheten rekening courant (RC) maatregel lenen van de eigen BV door dga's te beperken en belastinguitstel in box-2 tegen te gaan. Met deze maatregel worden deze schulden voor zover ze meer bedragen dan € 500.000 belast in box-2 van de inkomstenbelasting.

Voor wie?

  • DGA's die lenen van de eigen bv

Wanneer?

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven