Ontslag en reorganisatie bij financiële problemen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

Heeft uw bedrijf financiële problemen? Misschien denkt u na over ontslag of een reorganisatie. Lees wat u in verschillende situaties mag en kan doen om uw bedrijf te redden als u personeel heeft.

U heeft tijdelijke financiële problemen

U heeft tijdelijk problemen en wil uw personeel houden voor als het weer beter gaat. Bijvoorbeeld omdat uw problemen heeft door het weer of de politieke situatie in het land waar u zakendoet. Deze mogelijkheden zorgen dat u niet verder in de financiële problemen komt:

Heeft u maximaal 24 weken minder werk door een bijzondere situatie? Zoals brand of blikseminslag. Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel met de regeling Werktijdverkorting (wtv). U ontvangt dan een uitkering voor de uren die uw werknemers niet kunnen werken. U betaalt deze uitkering aan ze door.

Leen uw werknemer uit aan een andere ondernemer. Dit wordt ook wel collegiale uitleen genoemd. Uw werknemer gaat dan tijdelijk aan de slag in een ander bedrijf, maar blijft bij u in dienst. U maakt samen met de ondernemer waar uw personeel aan de slag gaat een speciale overeenkomst. Dat heet een detacheringsovereenkomst. Ook moet u zich registreren als uitlener.

Heeft u de kosten naar beneden gebracht, maar nog steeds financiële problemen? Vraag als u dat wilt uw personeel om te helpen door tijdelijk loon in te leveren. U mag het loon en andere arbeidsvoorwaarden alleen aanpassen als uw werknemer dat goed vindt. En u mag uw personeel niet onder druk zetten om akkoord te gaan.

U moet uw bedrijf blijvend veranderen (reorganisatieontslag)

U moet uw bedrijf veranderen om te overleven. Kan dat niet met het personeel dat u nu heeft? Dan moet u reorganiseren. Een reorganisatie is een verandering in uw organisatie. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf op een andere manier gaat werken.

Reorganisatieplan

Reorganiseren heeft vaak gevolgen voor (een deel van) uw personeel. Uw werknemers kunnen hun werk verliezen. U moet een reorganisatie goed voorbereiden. Maak daarom een reorganisatieplan.

U heeft verschillende mogelijkheden om uw werknemers te ontslaan als uw moet reorganiseren:

Ga in gesprek met uw werknemer over vrijwillig ontslag. U stelt dan samen een vaststellingsovereenkomst op. Hierin staan afspraken over het stoppen van het arbeidscontract.

Bij vrijwillig ontslag stelt u zelf voor om het contract stop te zetten. De werknemer gaat hiermee akkoord. Uw werknemer houdt dan recht op een WW-uitkering. U bent niet verplicht een transitievergoeding bij reorganisatie te betalen. Of u een ontslagvergoeding betaalt en hoe hoog deze is, bespreekt u met uw werknemer.

Komt u er met uw werknemer niet uit? Dan kunt u een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij UWV. U moet dan kunnen laten zien dat:

Zegt u de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning? En was een vergunning wel nodig? Dan is de opzegging niet geldig. De rechter kan het ontslag dan terugdraaien. De arbeidsovereenkomst blijft bestaan en u moet uw werknemer loon betalen. Moet u meer dan één werknemer ontslaan? Er gelden regels voor de volgorde waarin u uw personeel moet ontslaan. Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Bij een reorganisatie van 20 mensen of meer gelden de regels voor collectief ontslag.

Bij deeltijdontslag mag u een werknemer voor een deel van zijn werktijd ontslaan. Dat mag alleen als het niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat u minder werk heeft. Het werk moet wel door 2 personen worden gedaan. Denk aan het plaatsen van zonwering. U moet uw werknemer eerst aanbieden om het contract door te laten gaan met minder uren. Met dezelfde voorwaarden. Dat moet u op papier zetten. Staat het op papier? Daarna kunt u deeltijdontslag aanvragen. Voor de uren dat uw werknemer is ontslagen, krijgt hij WW.

U kunt het salaris niet meer betalen

Kan uw bedrijf niet blijven bestaan (u gaat failliet)? En kunt u het salaris van uw personeel niet meer betalen? Meld zo snel mogelijk uw betalingsonmacht. UWV neemt de loonbetaling dan over.

Lees meer over de mogelijkheden in uw situatie:

Als u uitstel van betaling (surseance van betaling) aanvraagt en krijgt, dan wijst de rechter een bewindvoerder aan. Een bewindvoerder neemt samen met u beslissingen over de geldzaken. En gaat over de salarisbetalingen aan uw personeel. Kan uw bedrijf het personeel niet meer betalen? Dan kunnen uw werknemers een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen bij UWV.

Wordt uw bedrijf overgenomen? De neemt de nieuwe eigenaar het personeel over. En de loonbetalingen die u nog moet doen. Wordt uw bedrijf overgenomen na een faillissement? Dan hoeft de nieuwe eigenaar het personeel niet over te nemen.

Als u failliet bent verklaard, neemt de curator de leiding over uw bedrijf over. De curator kan arbeidscontracten opzeggen zonder een ontslagvergunning van UWV. Wel moet de curator toestemming vragen aan de rechter-commissaris voor het stoppen van contracten. Als de curator een contract stopt, heeft de werknemer nog 6 weken recht op salaris. UWV neemt deze loonbetaling over.

Sociaal plan opstellen

Als u uw werknemers moet ontslaan, heeft u vaak een sociaal plan nodig. In een sociaal plan staan afspraken waar u zich aan moet houden bij ontslag of overplaatsing van werknemers. Bijvoorbeeld bij een verhuizing. Een sociaal plan is niet verplicht. Meestal staan er afspraken over in de cao. Heeft u geen sociaal plan? Dan moet u de ondernemingsraad vertellen over de gevolgen voor uw personeel.

Lees meer over een sociaal plan opstellen.