Redenen om te stoppen met uw onderneming

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Er zijn verschillende redenen om te stoppen met uw bedrijf. U gaat bijvoorbeeld met pensioen of u wilt emigreren. Het kan ook zijn dan u stopt omdat u teveel verlies maakt. Op deze pagina leest u wat de gevolgen zijn en wat u kunt doen om het stoppen goed te regelen.

Uw onderneming maakt geen winst meer

Als uw bedrijf geen winst meer maakt doordat bijvoorbeeld de verkoop terugloopt of omdat de markt verandert, kunt u ervoor kiezen om te stoppen om (grotere) schulden te voorkomen. In dit geval regelt u zelf of met uw adviseur alle zaken die u moet afhandelen bij het stoppen van een onderneming. Bijvoorbeeld het:

  • aflossen van schulden
  • ontslaan van uw personeel
  • afrekenen met de Belastingdienst
  • aanvragen van een uitkering
  • opzeggen van (lease-)overeenkomsten

Het verschilt per rechtsvorm wat u moet doen.

Lees welke stappen u moet nemen bij het stoppen van uw onderneming.

Uw bedrijf heeft schulden

Als uw bedrijf schulden heeft die u niet meer kunt betalen, dan kan het zijn dat u moet stoppen met uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u de wettelijke schuldregeling (WSNP) gebruikt of omdat u failliet gaat.

U kunt met uitstel van betaling (surseance van betaling) of via de WHOA proberen om uw schulden op te lossen en te voorkomen dat u moet stoppen. U kunt de WHOA ook gebruiken om de schulden voor het stoppen van het bedrijf op te lossen. Onderzoek welke mogelijkheden u heeft met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen.

U stopt door persoonlijke omstandigheden

U kunt door persoonlijke omstandigheden besluiten om te stoppen. Bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat of omdat u arbeidsongeschikt raakt. Maar ook omdat u geen zin meer heeft of geen opvolger heeft voor uw bedrijf.

U kunt voor de volgende situaties iets regelen.

Pensioen

Vanaf de pensioenleeftijd ontvangt u een wettelijk ouderdomspensioen (AOW). Dan kunt u nog steeds doorgaan. Als u dat niet meer wilt, dan kunt u de onderneming sluiten of misschien verkopen.

Lees meer over pensioen opbouwen als zzp'er of ondernemer.

Emigratie

Gaat u naar een ander land verhuizen? Dan moet u afhankelijk van uw bestemming verschillende zaken regelen. Zoals belastingen, zorgverzekeringen en beroepserkenning. Ook heeft u misschien bepaalde documenten nodig die u rechtsgeldig moet laten maken voordat u vertrekt.

Lees meer over wat u moet regelen als u gaat emigreren.

Arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt of niet meer kunt werken (u bent arbeidsongeschikt), dan krijgt u niet doorbetaald zoals een werknemer in loondienst. Als u zich heeft verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), dan krijgt u maandelijks een uitkering uit deze verzekering.

Lees meer over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

(Echt)scheiding

Besluiten u en uw partner te scheiden, dan speelt de manier waarop u getrouwd bent een grote rol. Heeft u op grond van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden niets geregeld? Dan kan bij een echtscheiding, verkoop van het bedrijf de enige oplossing zijn.

Lees meer over scheiden als u een eigen bedrijf heeft.

Overlijden

U kunt nu al een aantal zaken regelen om uw bedrijf goed achter te laten voor als u er zelf niet meer bent. Zo helpt u uw nabestaanden door dit goed te regelen.

Lees meer over het goed achterlaten van uw bedrijf en zaken die nabestaanden moeten regelen.

U heeft een koper voor uw bedrijf

Wanneer u een koper heeft voor uw bedrijf, stelt u een verkoopmemorandum op. Hierin staat de waarde van uw bedrijf en andere gegevens. U moet deze informatie aan de koper geven. Om ervoor te zorgen dat deze informatie tussen u en de koper blijft, vraagt u de koper een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Als u het bedrijf heeft verkocht, meldt u bij KVK en de Belastingdienst dat u stopt met uw onderneming.

Lees wat u moet regelen als u uw bedrijf gaat verkopen.

Video Stoppen met je bedrijf

In de KVK-video 'Stoppen met je bedrijf' ziet u dat u op verschillende manieren kunt stoppen. Afhankelijk van uw situatie, neemt u verschillende stappen. U moet veel zaken regelen en een goede voorbereiding is essentieel.