Transport van goederen bij import

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
2 min lezen
English version

Vervoer van goederen vanuit het buitenland kunt u laten regelen door uw leverancier. Of u regelt het zelf. Bijvoorbeeld via een expediteur. U krijgt te maken met onder meer transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, regels rond veiligheid en verpakkingseisen.

Transport zelf doen of laten doen

U kunt het transport regelen op verschillende manieren:

Een expediteur regelt alles rond het transport voor u. Van op de beste manier uw goederen vervoeren tot het regelen van alle documenten, de douanezaken en een transportverzekering.

Kies een vervoermiddel en zoek een vervoerder (transporteur) om uw producten te vervoeren. De vervoerder zorgt dan voor de transportdocumenten. Vervoerders hebben ook de vergunningen die nodig zijn voor het transport van goederen. U regelt zelf een transportverzekering als die nodig is.

Dan moet u alles rond het transport regelen. Bijvoorbeeld:

Check regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu

Bij het transport van goederen die u importeert moet u zich houden aan de regels rond veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Bijvoorbeeld voor het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Er gelden ook regels voor het vervoer van deze producten:

Bij het transport van voedsel voor mensen of dieren moet u werken volgens het HACCP-systeem. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) maakt duidelijk wat de gevaren zijn voor de veiligheid van voedsel.

Importeert u planten of plantaardige producten van buiten de EU? Dan controleert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de producten. Voor het transport van de buitengrens van de EU naar de plek waar de NVWA controleert, moet u een fytosanitair vervoersdocument hebben. Voor het vervoer van bepaalde planten en plantaardige producten binnen de EU heeft u een plantenpaspoort nodig.

Regelt u zelf het vervoer van levende dieren? Dan heeft u vaak een vervoerdersvergunning van de NVWA nodig. Voor de import van levende dieren of dierproducten is een veterinair document nodig.

Voor transport van beschermde dieren of planten gelden de regels van CITES. Dit geldt ook voor delen of producten hiervan. Misschien heeft u een CITES-vergunning of -certificaat nodig.

Cultuurgoederen mag u vaak niet zomaar invoeren. Cultuurgoederen zijn bijvoorbeeld oude voorwerpen of kunst.

Check de eisen voor de verpakking

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van het product. Dit hangt af van de manier van transport. Overleg dit vooraf met de vervoerder of expediteur.

Check ook wat de verpakkingseisen voor uw product in Nederland zijn. En de regels over verpakkingshout, zoals houten pallets. Ook kunt u te maken krijgen met regels over verpakkingsafval en de afvalbeheersbijdrage.

Gebruik ICC Incoterms® - internationale leveringsvoorwaarden

ICC Incoterms® zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen.

U regelt hiermee bijvoorbeeld:

  • wie het transport verzorgt en tot waar
  • wie er zorgt voor de transportverzekering, vergunningen, documenten en douanezaken
  • wanneer tijdens het transport het risico overgaat van de verkoper op de koper

Feiten en cijfers: wat is de omvang van goederenvervoer naar Nederland?

De grafiek toont de omvang van internationaal goederenvervoer tussen een buitenlandse plaats van lading en een Nederlandse plaats van lossing.