Werken als zzp’er via een online platform

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

U kunt op verschillende manieren werken via een online platform. Zo kunt u bijvoorbeeld via bestaande online platforms freelance opdrachten vinden. Of u kunt een online platform aanmaken waarop u producten verkoopt. Lees hier waar u op moet letten.

Werken via een platform

Een online platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zoals een website of een app voor taxiritten, hulp in de huishouding of maaltijdbezorging. Een online platform kan u ook helpen bij freelance opdrachten vinden. Soms huurt een platform zelfstandigen in voor zzp-opdrachten. Er zijn ook online platforms waarop u zelf uw product verkoopt, zonder tussenkomst van de producent . Dit heet ook wel dropshipping.

Zelfstandig ondernemen

Als zelfstandig ondernemer heeft u verplichtingen. Het is belangrijk om uit te zoeken of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Doe de Ondernemerscheck om een goede indruk te krijgen. Als ondernemer kunt u mogelijk gebruikmaken van aftrekposten.

Wilt u werken als zzp’er dan moet u:

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Heeft u per kalenderjaar een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken. Op een paar uitzonderingen na, hoeft u geen btw-aangifte meer te doen.

Loondienst of zzp'er

U moet samen met het zzp-platform de werkrelatie checken. De afspraken kunt u vastleggen in een modelovereenkomst. Bent u in loondienst, dan moet uw opdrachtgever (de organisatie achter het platform) loonbelasting en sociale premies betalen.

Overeenkomst van opdracht

De opdrachtgever kan u vragen een Overeenkomst van Opdracht te tekenen. Dit is een contract waarin u afspraken vastlegt met de organisatie van het platform. In de overeenkomst van opdracht staat hoeveel opdrachten u krijgt of hoeveel u verdient. Een overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als een arbeidscontract. Met een overeenkomst bent u niet verzekerd tegen werkloosheid of ziektekosten. Daar moet u zelf voor zorgen.

Verzekeringen

Controleer of u via het platform bent verzekerd voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid. U heeft als ondernemer geen recht op de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Let ook op de voorwaarden. Als u ziek wordt, heeft u als ondernemer geen recht op een ziektewetuitkering. Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u geen uitkering.

Bijverdienen via een platform als student of minderjarige

Bent u student of woont u nog thuis? Sinds 2020 is er geen bijverdiengrens meer. Ook als u nog geen 18 bent moet u zich inschrijven bij KVK.

Dropshipping

Bij dropshipping verkoopt u producten via een eigen webshop of via een groot online platform. U verstuurt deze producten niet zelf. Dat doet de leverancier. U bent niet verantwoordelijk voor de planning, organisatie en het beheer van de voorraad. U blijft wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten die u verkoopt.