Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Tel mee met Taal

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden (laagtaalvaardig)? Of heeft u bijvoorbeeld een voorschoolse voorziening en kunt u laagtaalvaardige ouders niet goed bereiken? Dan kunt u de subsidie Tel mee met Taal aanvragen.

U kunt maximaal € 125.000 subsidie krijgen en u moet een eigen bijdrage betalen.

De subsidie Tel mee met Taal bestaat uit:

Tel mee met Taal werkgevers voor bijvoorbeeld opleidingen, cursussen taal, rekenen of digitale vaardigheden voor werknemers (taalniveau lager dan 2F).

Tel mee met Taal ouders voor bijvoorbeeld activiteiten om ouders met een lage taalvaardigheid (taalniveau lager dan 2F) beter te bereiken of te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind.

Tel mee met Taal experimenten om laaggeletterde mensen beter te bereiken of de kwaliteit van cursussen te verbeteren.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als werkgever moet u voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie Tel mee met Taal werkgevers.

Als voorschoolse voorziening moet u voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie Tel mee met Taal ouders.

Wilt u een experiment doen? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden voor experimenten.

U mag ook subsidie Tel mee met Taal aanvragen als u een bedrijf of organisatie heeft in Caribisch Nederland.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Tel mee met Taal aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) tot en met 28 februari 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven