Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie Tel mee met Taal

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Heeft u werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden (laagtaalvaardig)? Of heeft u bijvoorbeeld een voorschoolse voorziening en kunt u laagtaalvaardige ouders niet goed bereiken? Dan kunt u de subsidie Tel mee met Taal aanvragen.

Laaggeletterdheid aanpakken

Via Tel mee met Taal is er elk jaar geld beschikbaar voor activiteiten die laaggeletterdheid voorkomen en verminderen. Werkgevers en organisaties in Nederland en Caribisch Nederland kunnen de subsidie aanvragen. U kunt maximaal € 125.000 subsidie krijgen en u moet een eigen bijdrage betalen.

De subsidieregeling Tel mee met Taal bestaat uit:

  • Tel mee met Taal werkgevers: voor werkgevers die scholing willen bieden aan laaggeletterde werknemers
  • Tel mee met Taal ouders: voor organisaties die willen investeren in de (taal)vaardigheden van ouders. Bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en instellingen voor jeugdgezondheidszorg
  • Tel mee met Taal experimenten: voor ondernemers en organisaties die korte, praktijkgerichte experimenten inzetten om laaggeletterde mensen beter te bereiken of de kwaliteit van cursussen te verbeteren

Wanneer komt u in aanmerking?

Tel mee met Taal werkgevers

U mag de subsidie alleen gebruiken voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. De scholing moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van uw werknemer. De werknemer kan in loondienst zijn bij u, maar ook als bijvoorbeeld zzp’er of uitzendkracht bij u werken. Als werkgever moet u voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie Tel mee met Taal werkgevers.

Tel mee met Taal ouders

De subsidie moet gebruikt worden om laaggeletterde ouders te helpen. Organisaties moeten samen met ten minste 2 andere partijen de subsidie Tel mee met Taal ouders aanvragen. 1 van de partijen moet in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening zijn. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen. Lees meer over de voorwaarden voor de subsidie Tel mee met Taal ouders.

Tel mee met Taal experimenten

Een gemeente moet uw aanvraag voor subsidie ondersteunen. U moet ook voldoen aan de voorwaarden Tel mee met Taal experimenten.

Hoe kunt u aanvragen?

De aanvraagronde voor de subsidie Tel mee met Taal werkgevers is gesloten. U kunt de subsidie niet meer aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). In 2022 kunt u weer subsidie aanvragen.

Ook de subsidie voor ouders en experimenten kunt u niet meer aanvragen. In 2022 wordt hiervoor nieuw budget verwacht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven