Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Economische missie Agrofood, tuinbouw, water en logistiek naar Vietnam

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 5 min lezen

Staatsbezoek

Deze economische missie vindt tegelijk plaats met het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Vietnam.

De missie start gezamenlijk in de hoofdstad Hanoi. Ook bezoeken wij het handelscentrum Ho Chi Minh-stad. Wij voegen misschien nog een derde locatie toe aan het programma.

Voor wie?

Deze economische missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in agrofood, tuinbouw, water of logistiek. Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Ook nodigen wij in Vietnam gevestigde Nederlandse bedrijven met duurzame producten, oplossingen en diensten uit om zich aan te melden en aan een sectorprogramma deel te nemen.

De bedrijven kunnen er netwerken en hun kansen in Vietnam onderzoeken. Deelnemers komen in contact met mogelijke zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Agrofood en tuinbouw

Denk hierbij aan innovatieve oplossingen voor de volgende sectoren.

 • Land- en tuinbouw
 • Aquacultuur
 • Agrologistiek
 • Voedselverwerking

Wij zoeken organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die de klimaatweerbaarheid groter kunnen maken in de Vietnamese agrofood en tuinbouw en de productie daar kunnen verduurzamen (economisch en ecologisch). Het gaat bij deze missie om verduurzaming van de hele keten, met aandacht voor natuur en voor voeding (als eindproduct).

Water

Denk hierbij aan waterbeheer en -techniek. En aan de aanpassing aan het veranderende klimaat.

Logistiek

Denk hierbij aan innovatieve, logistieke oplossingen. En aan digitalisering van zeehavens en luchthavens.

Kansen in Vietnam voor Nederlandse bedrijven

Tijdens de missie komt u meer te weten over kansen in de land- en tuinbouw, de watersector en lucht- en zeehavenontwikkeling van Vietnam. Vietnam heeft 100 miljoen inwoners en is een van de snelst groeiende opkomende markten in Azië. Er liggen dan ook veel kansen in de sectoren van deze missie. Ook onderstaande punten maken Vietnam interessant.

 • Vietnam is goed gelegen binnen Azië.
 • Het land heeft een redelijk open economie en een jonge beroepsbevolking.
 • Vietnam heeft veel vrijhandelsakkoorden.
 • De export van Vietnam groeit hard.
 • Nederland en Vietnam zijn belangrijke handelspartners.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) maakt onderdeel uit van deze missie. Dat helpt u om bewust om te gaan met mogelijke risico's in de samenwerking met Vietnamese bedrijven en overheden. Door op internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze zaken te doen kan in Vietnam een belangrijke bijdrage geleverd worden aan uitdagingen waar het land mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid.

Marktkansen in agrofood & tuinbouw

Vietnam en Nederland werken al lang samen in de landbouw. Voor de Vietnamese economie is de landbouwsector belangrijk. De sector kampt met klimaatproblemen en met concurrentie uit andere landen. Ook zijn er te weinig goed opgeleide arbeidskrachten en moet de sector echt verduurzamen.

Vietnam ziet Nederland als een vertrouwde en belangrijke partner, zoals voor duurzame landbouw. Er komen steeds meer kansen voor Nederlandse bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Beide landen zijn bovendien deltalanden en hebben ook allebei goede toegangspoorten voor internationale handel. Zo is Nederland de belangrijkste toegangspoort voor landbouwproducten uit Vietnam.

Meer informatie over agrofood & tuinbouw

 • De overheid heeft maatregelen genomen om de landbouwsector te laten ontwikkelen.
 • Vrijhandelsovereenkomsten (FTA) zorgen ervoor dat buitenlandse markten zich openstellen voor Vietnamese landbouwproducten, en andersom.
 • De Vietnamese overheid stimuleert duurzame, klimaatslimme landbouw. Particulieren zijn daar goed bij betrokken.

Vietnam biedt bijvoorbeeld veel kansen in:

 • kennis van duurzame voedselproductie met behoud van de natuur (vanuit het voedselsysteem);
 • logistieke ondersteuning van de landbouw;
 • kennis en innovatie in klimaatslimme oplossingen, zoals voor landbouw met weinig zoetwater, en voor landbouw met laag watergebruik;
 • technieken om het tekort aan arbeidskrachten op te lossen;
 • technieken om minder gewasbescherming te gebruiken in de landbouw.

HortEx Vietnam

Van 13 tot en met 15 maart vindt vakbeurs HortEx Vietnam plaats in Ho Chi Minh-stad. Dit is een internationale tuinbouwtentoonstelling over onder meer uitgangsmateriaal, bloemen en sierplanten. Op HortEx Vietnam vindt u de nieuwste technieken en kennis voor tuinbouw.

HortEx is geen onderdeel van de missie of van het staatsbezoek. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om eerder naar Vietnam te reizen om de vakbeurs te bezoeken nog voor de missie start.

Marktkansen in water

Er zijn veel marktkansen in de Vietnamese watersector. Van kustbescherming tot watervoorziening en van stedelijke afwatering (drainage) tot afvalwaterbehandeling. Het land heeft steeds meer interesse in oplossingen die gebruikmaken van natuurlijke processen en ecosystemen (nature based solutions).

Meer informatie over water

 • Watervoorziening: Vietnam heeft nieuwe zuiveringsinstallaties nodig voor water. Ook moeten bestaande waterzuiveringen worden gemoderniseerd voor meer efficiëntie en minder waterverlies.
 • Afvalwaterverwerking: door groei van de industrie en door stedelijke ontwikkeling heeft Vietnam nieuwe technieken nodig voor stedelijk en industrieel afvalwater. Daarom zien wij kansen voor onder meer membraanfiltering.
 • Waterbeheer: Vietnam wil advies voor ontwikkeling (en invoering) van een publieke-private infrastructuur.

Marktkansen in logistiek

De laatste jaren is de export uit Vietnam harder gegroeid dan de logistieke capaciteit. De logistieke sector moet een inhaalslag maken. Daarom liggen er kansen voor Nederlandse bedrijven met innovatieve, duurzame oplossingen voor zee- en luchthavens. Ook voor bedrijven die digitale of logistieke diensten bieden, is dit een interessante markt.

Meer informatie over logistiek

 • Zeehavens: Vietnam wil zeehavens verduurzamen. Daarom zijn er vooral kansen voor digitalisering van havenautoriteiten, operators van binnenschepen en voor binnenlandse containerhavens. Ook is er behoefte aan logistieke dienstverlening daaromheen.
 • Vietnam gaat veel luchthavens moderniseren. Daarom is er vraag naar luchthavenontwerp en naar innovatieve, duurzame oplossingen voor luchthavens.
 • Logistieke diensten: de logistieke sector groeit de komende jaren naar verwachting met 15 tot 20%. Daarom zoekt Vietnam vooral naar mogelijkheden voor multimodale achterlandlogistiek en voor samenwerking in toeleveringsketens. Ook vraagt het Aziatische land om logistieke capaciteitsopbouw en training. Ook zijn er kansen voor data. Denk aan real-time traceren van pakketten, data-analyse en voorspellingssoftware.
 • Logistiek binnen koelketens: de Vietnamese geneesmiddelen- en voedingsmiddelenindustrie groeit. Daarom is er meer vraag naar gekoeld transport en opslag.

Programma

Wij bieden deelnemers een maatwerkprogramma. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • informatieve seminars;
 • bedrijfs- en/of sitebezoeken;
 • netwerkevenementen;
 • handelsrecepties;
 • individuele matchmaking;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

Tijdens de missie doet u kennis op over de laatste trends en ontwikkelingen in agrofood, tuinbouw, water en logistiek in Vietnam. U ontmoet belangrijke Vietnamese zakenpartners.

Het programma start op maandag 18 maart met een gezamenlijke kick off bijeenkomst voor alle missiedeelnemers in Hanoi. De missie eindigt op donderdag 21 maart in Ho Chi Minh-stad. Het voorlopige programma download u hieronder.

Deelname en kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 personen per organisatie).

U betaalt voor iedere extra persoon een meerprijs van € 475. Bij aanmelding van meer personen per organisatie kunnen (indien gewenst) verschillende sectorprogramma's worden gevolgd. Individuele matchmaking bieden wij alleen per deelnemende organisatie en binnen 1 sectorprogramma.

Deelname aan collectieve programmaonderdelen, individuele matchmaking, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma) zijn inbegrepen.

Reis- en verblijfkosten en persoonlijke transfers zijn voor eigen rekening en risico. Na de aanmeldtermijn ontvangt u zo snel mogelijk suggesties voor reis en verblijf.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze missie.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de Nederlandse ambassade in Hanoi, het Nederlands consulaat-generaal in Ho Chi Minh-stad en brancheorganisaties werken mee.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze economische missie? Neem dan contact op met:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Naar boven