HomeEvenementen

Handelsmissie Algerije: kansen in de tomatenverwerkende sector

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 3 min lezen

Kansen in Algerije

Algerije biedt marktkansen voor Nederlandse productiebedrijven van tomatenpuree. Kansen liggen bijvoorbeeld bij agrariërs, kwekerijen die tomatenplanten produceren, en in het proces van oogst tot verwerking. Dit blijkt uit onderzoek van Green Works Consultancy, in opdracht van de Nederlandse ambassade in Algiers en RVO.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor Nederlandse ondernemers in de tomatenverwerkende keten.De handelsmissie staat open voor:

 • kastuinbouwtechnologie
 • landbouw(mechanisatie)
 • de tomatenverwerkende industrie.

Waarom deelnemen?

Door mee te doen aan deze handelsmissie:

 • leert u over de kansen in de Algerijnse tomatenverwerkende industrie;
 • kunt u netwerken met belangrijke partijen in de Algerijnse hortisector;
 • leert u over lokale verwerking in Algerije;
 • kunt u meedenken over mogelijke samenwerking met Algerijnse partners.

Achtergrondinformatie

In Algerije is de verwerkende industrie vooral belangrijk voor de productie van tomatenpuree. De afgelopen tientallen jaren zijn er maatregelen genomen om investeringen in en ontwikkelingen van deze waardeketen te steunen.

Het verspreidingsgebied (productieareaal) is met meer dan 60% gegroeid: van 16.000 ha in 2013 tot ruim 26.000 ha in 2021. In 2014 en 2015 importeerde Algerije nog 60.000 ton tomatenpuree, maar de laatste jaren bijna niets meer.

Door klimaatveranderingen en de stijgende productiekosten moet de sector klimaatbestendiger, duurzamer en efficiënter worden. Om de sector te moderniseren is het nodig om:

 • het gebruik van schaars water te verbeteren;
 • de grote verliezen in de naoogst te verminderen; en
 • de processen en de kwaliteit van het product te verbeteren.

Ook het verbeteren van opslag, logistiek, planning en de samenwerking tussen ketenpartners zijn belangrijk bij het moderniseren van de sector.

Deelname en kosten

Deelnemen kost € 500 exclusief btw per organisatie. Voor dit bedrag mogen 2 personen deelnemen. Voor iedere extra persoon betaalt u € 250 exclusief btw.

De prijs is inclusief:

 • deelname aan de collectieve programmaonderdelen;
 • collectief lokaal vervoer;
 • lokale ondersteuning door de organisatie.

U kunt tot 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. Na deze datum brengen wij u de volledige deelnemersbijdrage in rekening. Lees alle voorwaarden voor deelname aan handelsmissies.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. RVO is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

Let op: Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging hiervan betekent daarom nog niet dat u toegelaten bent tot de missie. U ontvangt een bevestiging van deelname binnen 5 dagen na aanmelding. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging dat de missie doorgaat.

De voertaal in Algerije is Frans. De missie is Engels- en Franstalig. Er zal een tolk aanwezig zijn tijdens de missie.

Aanmelden

Meld u aan vóór 12 juni 2024.

Bent u een ondernemende vrouw met internationale ambities? De overheid zet zich in voor meer diversiteit en moedigt daarom ook specifiek vrouwelijke ondernemers aan om de internationale stap te maken via de Groei over Grenzen campagne. Bedrijven die internationaal zakendoen zijn namelijk productiever, innovatiever en succesvoller. Door mee te gaan met deze missie breidt u uw netwerk uit en vergroot u uw internationale kansen.

Go/no-go beslissing

Wij besluiten op woensdag 12 juni 2024 of de missie doorgaat. Dit doen wij op basis van het aantal aanmeldingen. Meld u zo snel mogelijk aan, zodat er genoeg tijd is om een visum aan te vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze handelsmissie? Neem contact op met psps business abroad:

Thomas van den Boogerd, projectmanagerE-mail: vdboogerd@psps-ba.nl

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Overmachtsclausule

Internationale ontwikkelingen zoals pandemieën, klimaat en daarmee samenhangende (reis)beperkingen kunnen invloed hebben op het reisadvies. Als het reisadvies verandert tijdens de voorbereiding op deze missie, en dat gevolgen heeft voor de organisatie, dan kunnen wij besluiten de missie uit te stellen of te annuleren. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.