Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Handelsmissie watertechnologie en duurzame kassenbouw naar de Golfregio

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 4 min lezen

Waterstress in de Golfregio

Alle Golfstaten staan in de top 10 van landen die tegen 2040 de hoogste kans hebben op waterstress (watertekort). Dit staat in het rapport van het World Resources Institute (WRI).

 • In de regio kost drinkwaterproductie veel geld en energie.
 • De Golfstaten hergebruiken weinig gezuiverd water: de waterefficiëntie is laag.
 • De landbouw in de Golfregio verbruikt veel water: wel 70 tot 80%.
 • De Golfstaten produceren veel olie. Daarbij verbruiken zij veel water en dat is niet goed voor het milieu.
 • In de Golfregio is verzilting van grondwater (te hoog zoutgehalte) een probleem.

Voedselzekerheid en efficiënt watergebruik

De 6 Golfstaten weten dat zij moeten investeren in voedselzekerheid en efficiënt watergebruik. Door het woestijnklimaat en het tekort aan grond- en oppervlaktewater is er weinig landbouw en voedselproductie. Daarom zijn de Golfstaten voor wel 90% afhankelijk van de import van voedingsmiddelen.

Kansen voor Nederland

De problemen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi-Arabië zijn ingewikkeld. De landen hebben technologische wateroplossingen nodig en ook duurzame, hightech kassenbouw. Er is veel belangstelling voor de innovatieve oplossingen van Nederlandse bedrijven.

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

De VAE importeert zo'n 90% van alle voeding die zij nodig hebben. Het land wil dit percentage verlagen. Daarom volgen zij, onder meer, het overheidsplan 'National Food Security Strategy and Vision 2051'. De eerste stappen zijn gezet en ontwikkelingen gaan snel.

 • Hightech kassen en indoor farms (methode om op grote schaal planten of gewassen te telen binnen een gebouw) zijn nu in gebruik, of in aanbouw.
 • De focus ligt op bestaande open field, lowtech en midtech locaties voor land- en tuinbouw, om die duurzamer en commerciëler te maken.

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië heeft de grootste economie in de Golfregio. Ook voor dit land is het belangrijk om zelf meer voeding te produceren om minder afhankelijk te zijn van het buitenland.

Saoedi-Arabië wil zijn economie verder diversifiëren. De Golfstaat verschuift de aandacht in de voeding van (eind)producten naar productie in eigen land. Dat staat in de hervormingsagenda 'Vision 2030'.

Daarom zoekt Saoedi-Arabië bedrijven die innoveren en kennis overdragen in land- en tuinbouw. Het land heeft de voorkeur voor Nederlandse bedrijven, door onze goede naam in land- en tuinbouw.

Voor wie?

Deze missie is voor innovatieve Nederlandse bedrijven met technologieën, producten of diensten voor:

 • hightech watermonitoring (voor grotere efficiëntie in waterverbruik);
 • hergebruik van water in kassen;
 • terugwinnen van voedingsstoffen en voor optimalisering en vermindering van het gebruik van meststoffen;
 • ontzilting en pekelbehandeling (terugwinnen van zout);
 • distributie, voor waterveiligheid;
 • gedecentraliseerde rioolwaterzuivering en duurzaam grondwaterbeheer;
 • duurzame kassen (van zaadveredeling en -teelt tot belichting en klimaatbeheersing in kassen).

Waarom deelnemen?

U onderzoekt tijdens deze missie uw marktkansen in Saoedi-Arabië en de VAE op deze thema's. Daarom laten wij u voorbeeldprojecten zien. En brengen wij u in contact met mogelijk nieuwe samenwerkingspartners en klanten. U heeft ook de mogelijkheid om bestaande contacten weer te ontmoeten.

Het is goed om samen te werken als u een markt wilt opgaan in de Golfregio. Door uw deelname aan deze missie krijgt u toegang tot (publiek-private) samenwerkingen. Ook kunt u samenwerken met partijen uit andere sectoren.

Tijdens de missie leert u van andere Nederlandse deelnemers die ervaring hebben op markten in de Golfregio.

Programma

Wij vullen het programma verder in. Hierbij houden wij rekening met wensen van deelnemers.

In beide Golfstaten staat het volgende mogelijk op het programma:

 • gezamenlijke kick-off van de handelsmissie, met onder meer informatie over marktkansen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO);
 • inhoudelijke rondetafelgesprekken met ministeries en kennisinstellingen;
 • netwerkrecepties;
 • bedrijfsbezoeken.

Deelname en kosten

Deelname kost € 500 per persoon, per bedrijf, exclusief btw. Voor een extra deelnemer betaalt u € 250 exclusief btw. Per bedrijf mogen maximaal 2 personen meedoen.

De prijs is inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is niet aansprakelijk voor mogelijke annuleringskosten.

Aanmelden

Meld u aan voor deze handelsmissie. Alleen bedrijven uit de watersector kunnen zich nog aanmelden: er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Wij hebben de aanmelding gesloten voor de andere sectoren.

Per bedrijf mogen maximaal 2 personen mee. Iedere persoon meldt zich apart aan.

Tijdens deze handelsmissie is de voertaal Engels.

Deelnemende bedrijven moeten passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u bent toegelaten tot de handelsmissie. De definitieve bevestiging van deelname ontvangt u van de RVO-projectleider, na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze handelsmissie. De Nederlandse ambassades en het consulaat-generaal in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten helpen daarbij. Ook brancheorganisaties als Dutch Greenhouse Delta, Water Alliance en Netherlands Water Partnership zijn betrokken.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

Gazizah Bahmany, Business Development Coach Golfregio bij RVO, M: +31 6 55 34 65 11 E: gazizah.bahmany@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin staan de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze missie. Om te beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Naar boven