Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Innovatiemissie Frankrijk: Alternatieve eiwitten

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 5 min lezen

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven. Ook willen we de Nederlandse sector goed positioneren in de plantaardige keten van primaire productie tot verwerking tot eindproducten.

De eiwittransitie is een belangrijke focus vanuit de Nederlandse overheid en wordt eveneens als innovatie opgave gedragen door de Topsector Agri & Food. Zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Nationale Eiwitstrategie opgesteld waarin de ambities uiteengezet worden die tevens terugkomen in de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw Water Voedsel.

De verwachting is dat de markt voor alternatieve proteïnen blijft groeien naar minstens € 245 miljard in 2035 wereldwijd. Europa is op dit gebied een van de meest volwassen markten, met hoge verwachte groeicijfers. Toch staat de sector ook voor allerlei uitdagingen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de smaak en structuur van producten, en is er meer aandacht voor gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van plantaardige vervangers van dierlijke eiwitten. Ook wordt er gekeken naar uitbreiding van landbouwareaal en een grotere diversiteit van eiwitrijke gewassen. Internationale samenwerking met partners in Frankrijk kan helpen om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.

Frankrijk: focus op plantaardige eiwitten

Achtergronden bij de missie

Plantaardige/alternatieve eiwit-sector Frankrijk (beleid, industrie, trends consumenten)

Frankrijk heeft een belangrijk ecosysteem aan start-ups, bedrijven, technische centra en onderzoeksinstituten die actief zijn op het gebied van eiwitten. De organisaties zijn geïnteresseerd in internationale samenwerking en business, en Nederland wordt gezien als een belangrijk land hiervoor. Frankrijk wordt gezien als koploper op het gebied van primaire productie, veredeling en zaden, terwijl Nederland koploper is op het gebied van verwerking en eindproducten. Dit is waar de 2 landen elkaar goed aanvullen en van elkaar kunnen leren. Met de innovatiemissie kunnen Nederlandse belanghebbenden dus kennismaken met en leren van de Franse eiwitsector.

Er liggen kansen voor bedrijven in de Franse eiwitsector met betrekking tot het verbeteren van de receptuur van plantaardige producten (bijv. het beperken van de hoeveelheid ingrediënten en additieven in de plantaardige eiwitproducten). Een andere kans is het opschalen van R&D naar grootschalige productie. Aangezien de menselijke consumptie van plantaardige eiwitproducten in Frankrijk op dit moment nog relatief laag is en de Franse consument erg kritisch blijft over de smaak van plantaardige eiwitproducten, zouden plantaardige eiwitproducten geoptimaliseerd kunnen worden om de acceptatie door de consument te bereiken. Ook is er onder de Franse consumenten behoefte aan plantaardige vervangers voor burgers, gehaktballen en andere vleesproducten. Aan de andere kant kunnen Nederlandse bedrijven die actief zijn in de eiwitsector veel leren van de Franse primaire productie van plantaardig eiwit, de productie van plantaardige zuivelproducten en veredeling.

Belangrijke spelers

Grote spelers in de Franse eiwitsector die goede samenwerkingspartners voor Nederland blijken te zijn, zijn bijvoorbeeld Danone (met Alpro), Roquette, Protéines France en INRAE; ze zijn ook betrokken bij het Frans-Nederlandse Pact voor Innovatie en Duurzame Groei.

Innovatiepact en missie Noord-Frankrijk

Onlangs is een pact voor Innovatie en Duurzame Groei tussen Nederland en Frankrijk tot stand gekomen, met als één van de 4 thema's de Voedseltransitie. Dit pact voor Innovatie en Duurzame Groei richt zich onder andere op eiwitten. Dit pact heeft een looptijd van meerdere jaren, waardoor de innovatiemissie op het gebied van eiwitten wordt ingebed in een langdurige samenwerking tussen Nederland en Frankrijk.

Daarnaast wordt er op 3 april 2024 een 'roadmap' voor nauwe samenwerking tussen Nederland en de Franse regio Hauts-de-France (Noord-Frankrijk) ondertekend door de ambassadeur en de president van Hauts-de-France. De roadmap is onder andere een vervolg op de ministeriële handelsmissie in april 2023, maar ook om toekomstige intensieve samenwerking te markeren. Hauts-de-France is een belangrijke agro-food regio, met veel akkerbouw (eiwitgewassen) en veel verwerkende industrie.

Ook Nederlandse boeren en bedrijven zijn er actief. Samenwerking op agrogebied, waaronder ook het thema plantaardige en alternatieve eiwitten valt, zal in de roadmap duidelijk worden beschreven. Bovendien hebben de regio's Hauts-De-France, Grand Est en Normandië hun krachten gebundeld met Bioeconomy For Change en Protéines France om een actieprogramma uit te voeren dat van Frankrijk en deze 3 regio's koplopers moet maken op het gebied van eiwitten uit planten, algen en insecten.

Rapport plantaardige en alternatieve eiwitsector in Frankrijk

Op 10 januari 2024 wordt een rapport uitgebracht over de plantaardige en alternatieve eiwitsector in Frankrijk, wat zeer informatief en nuttig is voor Nederlandse belanghebbenden om de Franse eiwitsector te leren kennen. De sectorstudie, uitgevoerd door Bioeconomy4Change (onderdeel van de koepel Protéines France), geeft aan hoe de innovatiesamenwerking tussen Frankrijk en Nederland kan worden uitgebreid en op welke specifieke onderwerpen we kunnen samenwerken. Ook heeft de sectorstudie de kansen voor Nederlandse bedrijven op het gebied van eiwitten in Frankrijk geïdentificeerd. Dit rapport biedt een mooie basis voor de innovatiemissie.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, start-up, actief in de R&D, technologieprovider of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema’s met focus op plantaardige eiwitten voor vlees- en/of zuivelvervangers? Dan kan de missie interessant zijn voor u.

Sub-thema’s:

 • Ontwikkeling en productie van plantaardige, alternatieve eiwitproducten* – zoals vlees- en zuivelvervangers;
 • Ontwikkeling en productie van ingrediënten voor plantaardige producten;
 • Upcycling (reststroomverwaarding) en precisiefermentatie van eiwitten
 • Kennis en technologie van (milde) voedselverwerking;
 • Teelt en verdeling van eiwitgewassen.

*) Kweekvlees / Insecten uitgezonderd.

Doelen van de missie

De Nederlandse overheid zet zich in voor duurzame voedselsystemen in Nederland én wereldwijd. Een belangrijk onderdeel hiervan is samenwerking met innovatieve partners in het buitenland, op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Specifieke doelen van deze innovatiemissie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen rond verwerking van plantaardige eiwitten in vlees- en zuivelvervangers in Frankrijk;
 • Verkennen van trends en kansen voor (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in onderzoek en ontwikkeling;
 • Nederlandse innovatieve kennis en technologie koppelen aan lokale partners en marktkansen in (Noord) Frankrijk.

The Protein Community (FoodValley) heeft in 2024 specifieke focus op Frankrijk en is bij de innovatiemissie betrokken om de samenwerking met Franse partners te versterken.

Wat kunt u verwachten?

Het missieprogramma is in ontwikkeling. Ter indicatie zal het programma op hoofdlijnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Informatieve seminar(s) met betrokkenheid van Protéines France
 • Bezoeken aan bedrijven (bijv. Danone, Roquette) en kennisinstellingen
 • Netwerkevenementen/recepties

We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Voorlopig reisschema

Het missieprogramma begint op dinsdagmorgen 16 april in Lille (Noord-Frankrijk) en zal op donderdagmiddag/avond 18 april in Parijs eindigen. Inreizen mogelijk op maandagavond en terugreis donderdagavond.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma.

Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten.

Deelname

Aanmelden voor deze missie is niet meer mogelijk.

Let op: het aantal plekken voor deze missie is beperkt (in principe geldt daarom 1 persoon per organisatie). Ook kijken wij hoe goed uw bedrijfsactiviteiten en technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Meer informatie over de alternatieve eiwittenmarkt in Frankrijk:

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Bert van der Heide, Adviseur Internationale Innovatie Agri-FoodE: bert.vanderheide@rvo.nlM +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Op zoek naar financiële ondersteuning voor uw plannen?

Naar boven