Dit artikel is gerelateerd aan:

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 30 juli 2020

Wat verandert er?

Werkt u met uitzendkrachten? Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op extra arbeidsvoorwaarden. Volgens de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Deze richtlijn wordt nu uitgebreid.

  • Er komen nu regels over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij.
  • Als een gedetacheerde werknemer meer dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden.

Dat betekent dat bijna alle regels van het tijdelijke werkland gaan gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van 12 maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar 18 maanden.

De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten.

Voor wie?

  • buitenlandse dienstverrichters
  • uitzendbureaus
  • ondernemers die gebruik maken van gedetacheerde uitzendkrachten

Wanneer?

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn gaat naar verwachting in op 30 juli 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven