Dit artikel is gerelateerd aan:

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 30 juli 2020

Wat is er veranderd?

Werkt u met uitzendkrachten? Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus hebben recht gekregen op extra arbeidsvoorwaarden. Volgens de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Deze richtlijn is nu uitgebreid.

  • Er zijn nu regels over huisvesting en aanvullende vergoedingen bijgekomen.
  • Als een gedetacheerde werknemer meer dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden.

Dat betekent dat bijna alle regels van het tijdelijke werkland gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van 12 maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar 18 maanden.

De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten zijn hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten.

Voor wie?

  • buitenlandse dienstverrichters
  • uitzendbureaus
  • ondernemers die gebruik maken van gedetacheerde uitzendkrachten

Wanneer?

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingegaan op 30 juli 2020.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven