Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
17 regelingen

Fiscaal voordeel

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 40% van de kosten voor uw investering...

Fiscaal voordeel

Innovatiebox

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u mogelijk de innovatiebox gebruiken. Dit betekent dat u over deze winst minder vennootschapsbelasting betaalt. U betaalt het lagere...

Fiscaal voordeel

Kleineondernemersregeling (KOR)

Heeft u per kalenderjaar een omzet van niet meer dan € 20.000? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet aan de KOR: berekent u geen btw aan uw klanten doet u geen...

Fiscaal voordeel

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA...

Fiscaal voordeel

Kwijtschelding van gemeentebelasting en waterschapsbelasting

U hoeft misschien geen belasting te betalen, als u vraagt om kwijtschelding. Dit kan volledige kwijtschelding zijn als het om het volledige bedrag gaat. Als het niet om het volledige bedrag gaat, is...

Fiscaal voordeel

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Neemt u iemand uit een doelgroep die meestal lastig werk vindt in dienst? Bijvoorbeeld een oudere of iemand met een arbeidsbeperking. Dan kunt u Loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Het LKV is een...

Fiscaal voordeel

Meewerkaftrek

Werkt uw fiscale partner mee in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de meewerkaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw...

Fiscaal voordeel

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt met de MIA een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale...

Fiscaal voordeel

Mkb-winstvrijstelling

Wat is de mkb-winstvrijstelling? De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. De...

Fiscaal voordeel

Ondernemersaftrek

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder belasting betaalt. Het maximale tarief voor...

Fiscaal voordeel

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

U kunt met uw oudere werknemer afspraken maken om eerder met pensioen te gaan. U spreekt een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) af. U betaalt dan 1 of meer uitkeringen tot aan de...

Fiscaal voordeel

Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

Stopt u met uw onderneming, bijvoorbeeld omdat u uw bedrijf verkoopt? Misschien komt u in aanmerking voor stakingsaftrek of stakingslijfrenteaftrek. Stakingswinst Levert het stoppen van uw bedrijf...

Fiscaal voordeel

Startersaftrek

Als startende ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. Dit valt onder de ondernemersaftrek. U betaalt dan minder belasting. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste...

Fiscaal voordeel

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Doet uw bedrijf aan Research & Development (R&D)/Speur- en Ontwikkelwerk (S&O)? Dan kunt u uw kosten voor uw ontwikkelings- en onderzoeksprojecten misschien verlagen via de WBSO. Wat is de WBSO? De...

Fiscaal voordeel

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig...

Fiscaal voordeel

Zelfstandigenaftrek

Wat is de zelfstandigenaftrek? Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van uw winst aftrekken. Zo betaalt u minder belasting. De...

Fiscaal voordeel

Oudedagsreserve

Let op: gesloten

Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet heeft de oudedagsreserve afgeschaft om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel...