Digital Markets Act (DMA) beschermt ondernemers en consumenten tegen techreuzen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
Ingangsdatum: 2 mei 2023

Wat is er veranderd?

Maakt u voor het verkopen van uw producten of diensten gebruik van online platforms? Zulke platforms kunnen u helpen om veel klanten te bereiken. Tegelijkertijd is het daardoor mogelijk dat u steeds afhankelijker wordt van een beperkt aantal grote platforms. Deze platforms zijn poortwachters.

Poortwachters moeten zich houden aan regels uit de Digital Markets Act (DMA). Deze regels beschermen consumenten en ondernemers en zorgen voor meer concurrentie op digitale markten.

Wie zijn poortwachters?

Poortwachters zijn grote online platforms waar ondernemers en consumenten nauwelijks meer omheen kunnen. De Europese Commissie heeft bepaald dat dit Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft zijn. Zij hebben:

 1. een sterke positie op de Europese interne markt,
 2. leveren een kernplatformdienst (bijvoorbeeld een zoekmachine, videoplatform of sociaal netwerk) en
 3. hebben al enkele jaren een sterke positie op de markt.

Bekijk de video Digital Markets Act beschermt ondernemers en consumenten tegen techreuzen.

Wat moeten poortwachters doen?

Dit zijn voorbeelden van wat poortwachters moeten doen:

 • Eerlijke voorwaarden bieden aan ondernemers wanneer zij apps in de appstore aanbieden.
 • Ondernemers op verzoek gratis toegang geven tot hun eigen data (inclusief klantgegevens).
 • Ondernemers toegang geven tot gegevens over de prestaties van hun advertenties op het platform.
 • Zorgen dat bijvoorbeeld apps en betaaldiensten van ondernemers kunnen aansluiten op en samenwerken (interoperabel zijn) met het besturingssysteem en hardware van de poortwachter.

Wat mogen poortwachters niet doen?

Dit zijn voorbeelden van wat poortwachters niet mogen doen:

 • Ondernemers verbieden om producten of diensten op hun eigen website of een ander platform voor een lagere prijs of met gunstigere voorwaarden aan te bieden. Dit heet ook wel een pariteitsclausule.
 • Eigen producten en diensten voortrekken in zoekresultaten.
 • Ondernemers verplichten om bepaalde aanvullende diensten te gebruiken, zoals het gebruik van de betaaldienst van de poortwachter bij aankopen in apps.
 • Gegevens die de poortwachter van een ondernemer verzamelt met de ene dienst, gebruiken om te concurreren met die ondernemer bij een andere dienst.
 • Ondernemers verhinderen om buiten de appstore om te communiceren met klanten en abonnementen aan te bieden.

Wie houdt er toezicht?

De Europese Commissie is toezichthouder op de DMA. De Europese Commissie neemt alle formele besluiten over poortwachters en kan boetes opleggen. Nationale toezichthouders werken samen met de Europese Commissie bij het toezicht. In Nederland is dit de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Voor wie?

 • ondernemers die gebruik maken van diensten van poortwachters

Wanneer?

De DMA is ingegaan op 2 mei 2023. De poortwachters hadden daarna 6 maanden de tijd om te voldoen aan de regels uit de DMA.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)