Meer zekerheid bij platform-to-business

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 12 juli 2020

Wat is er veranderd?

Doet u zaken met digitale platforms die een rol hebben als tussenpersoon, zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores? Ondernemers hebben nu meer zekerheid wanneer zij zakendoen met zulke platforms. De nieuwe regels gelden ook voor platforms die hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie hebben, maar daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon.

Er zijn nu nieuwe regels voor transparantie. Digitale platforms moeten ervoor zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Bovendien moeten ze transparant zijn over:

  • de volgorde van de zoekresultaten
  • het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen
  • de behandeling van eigen producten vergeleken met producten van andere organisaties die ook op het platform worden aangeboden

Er zijn nieuwe regels voor effectieve geschillenbeslechting:

  • Ondernemers moeten bij een geschil gratis bij het platform terecht kunnen voor een snelle afhandeling.
  • Platforms moeten bemiddelaars van buiten aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling.

Kleinere platforms zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting. Kleine platform zijn platforms waar minder dan 50 personen werken en met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro.

Voor wie?

  • platforms waarbij sprake is van een rol als tussenpersoon, zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores
  • ondernemers die zaken doen met digitale platforms

Wanneer?

De regels van de Europese verordening ‘platform-to-business’ (Verordening 2019/1150) zijn ingegaan op 12 juli 2020.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven