Meer zekerheid bij platform-to-business

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 12 juli 2020

Wat verandert er?

Doet u zaken met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores? Ondernemers hebben in de toekomst meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms. De nieuwe regels gaan ook gelden voor platforms die met hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie zijn gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon.

Er komen nieuwe regels voor transparantie:

  • Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn.
  • Platforms moeten transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten.
  • Platforms moeten transparant zijn over het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen.
  • Platforms moeten transparant zijn over de behandeling van eigen producten vergeleken met producten van andere organisaties die ook op het platform worden aangeboden.

Er komen nieuwe regels voor effectieve geschillenbeslechting:

  • Ondernemers moeten bij een geschil gratis bij het platform terecht kunnen voor een snelle afhandeling.
  • Platforms moeten bemiddelaars van buiten aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling.

Kleinere platforms waar minder dan 250 personen werken en met een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro, zijn uitgezonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbeslechting.

Voor wie?

  • ondernemers die zaken doen met digitale platforms
  • platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores

Wanneer?

De regels van de Europese verordening ‘platform-to-business’ (Verordening 2019/1150) gaan naar verwachting in op 12 juli 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven