Zorgen voor een goed arbobeleid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

± 2 min lezen

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. In de Arbowet staat daarom dat iedere werkgever een arbobeleid moet hebben. Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van uw medewerkers. Dit zorgt voor minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

Wat zijn arbowetten?

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels die zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Deze regels gelden voor alle plekken waar mensen werken. En gelden bijvoorbeeld ook voor stichtingen, flexwerkers en werknemers met een nulurencontract.

De Arbowet bestaat uit drie niveaus:

  • Arbowet. Dit is de basis van de wet.
  • Arbobesluit. Dit is de uitwerking van de wet, met specifieke regels voor werknemers en werkgevers.
  • Arboregeling. Hierin staan details over de voorschriften.

Arbobeleid maken

Om de regels van de Arbowet te volgen, moet iedere werkgever een arbobeleid hebben. Het arbobeleid is alles dat u doet om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

Zo moet u de lichamelijke en psychosociale belasting van uw werknemers zo veel mogelijk voorkomen. Maar u moet ook letten op de veiligheid van apparatuur en bij werken met gevaarlijke stoffen. Zoals asbest.

Lees meer over arbeidsomstandigheden voor uw personeel.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) maken. Ook als u maar weinig personeel in dienst heeft.

In de RI&E omschrijft u met welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s uw werknemers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak beschrijft u welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Lees meer over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

PSA-beleid maken

U bent verplicht om beleid te maken tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Zo voorkomt u werkstress en (gezondheids)klachten bij uw werknemers. Dit is een onderdeel van de arbeidsomstandigheden.

U maakt het PSA-beleid op basis van de RI&E van uw bedrijf. In het plan van aanpak omschrijft u de maatregelen om PSA te voorkomen en verminderen.

Lees meer over het beleid maken tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Inspectie van de RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert de RI&E. Is in uw bedrijf de RI&E niet op orde? Dan kan de Arbeidsinspectie maatregelen nemen en een boete opleggen.

Controleer uw arbobeleid

Wilt u weten of uw arbobeleid op orde is? Gebruik dan de Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo controleert u of u de arbeidsrisico’s kent en de juiste maatregelen neemt. Ook ontvangt u een lijst met acties en verbeteringen.

Vul de Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ in.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1