Voor het eerst personeel aannemen

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Belastingdienst
Belastingdienst
KVK
KVK
5 min lezen
English version

U neemt voor het eerst een werknemer in dienst. Meld u dan direct aan als werkgever bij de Belastingdienst. U moet dit ook doorgeven aan KVK. Maak afspraken over de arbeidsvoorwaarden en leg deze schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst of in de cao.

Personeel aannemen

Uw bedrijf groeit en u hebt meer werk dan u aankunt. Personeel aannemen is een grote stap, maar biedt u ook de kans om te groeien. Als u personeel aanneemt krijgt u te maken met regels en risico’s. Lees op deze pagina welke regels er gelden op de arbeidsmarkt. En bekijk in de animatie de belangrijkste stappen als u voor het eerst personeel aanneemt.

Meld u aan als werkgever

Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst en bij KVK. Dit doet u zo:

  • Meld u aan als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer. Dit heeft u nodig omdat u loonheffingen moet inhouden op het salaris van uw werknemer en aangifte moet doen.
  • Geef via het wijzigingsformulier aan KVK door dat u personeel in dienst neemt. U moet veranderingen in uw personeelsbezetting trouwens altijd doorgeven aan KVK.

Controleer de identiteit van uw werknemer

U moet de identiteit van uw werknemer controleren, voordat het werk begint. Bewaar een goed leesbare kopie van het geldige identiteitsbewijs in uw loonadministratie. Op de kopie van het identiteitsbewijs moeten alle persoonsgegevens staan zoals op het origineel. Het burgerservicenummer (BSN) moet goed zichtbaar zijn op de kopie.

Lees meer bij 'Loonadministratie aanleggen' in het Handboek Loonheffingen.

Maak afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Maak afspraken over arbeidsvoorwaarden. U kunt in een gesprek afspraken maken, maar het is beter om de afspraken op te schrijven. Dit doet u in een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden al vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dan kunt u aanvullende afspraken maken over de voorwaarden. Deze mogen niet tegen de wet of de cao ingaan. De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden gaan over:

U moet uw werknemer goed informeren over meest belangrijke arbeidsvoorwaarden zodat het werk vooraf duidelijk en beter voorspelbaar is.

Houd u aan het wettelijk minimumloon

U moet uw werknemer minstens het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ieder half jaar worden de lonen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Pas uw administratie aan

Zorg dat u alle verplichte gegevens in uw administratie verwerkt voordat uw werknemer begint. Dat geldt vooral voor de gegevens van de loonheffingen, een kopie van de identiteit van de werknemer en de loonstaat. Voor het maken van een loonstaat kunt u een voorbeeld downloaden van Belastingdienst.nl. Als u zelf een loonstaat maakt, moeten daarop dezelfde gegevens staan als op het voorbeeld.

Regel het pensioen voor uw personeel

U bent verplicht uw werknemer een pensioenregeling aan te bieden als er een bedrijfstakpensioenfonds is voor uw sector. Is er geen bedrijfstakpensioenfonds, dan kiest u zelf of u uw werknemers een pensioenregeling biedt. U kunt een onafhankelijk adviseur om advies vragen.

Checklist personeel aannemen

Bekijk wat er komt kijken bij het aannemen van personeel.

Als u het drukker krijgt in uw bedrijf, gaat u misschien op zoek naar personeel. Maar wanneer is dat handig, en kiest u voor tijdelijk personeel of in vaste dienst? Bekijk of het loont om personeel in dienst te nemen.

Passend loon

Voor veel werknemers is het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Zorg voor een passend loon dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Goede arbeidsvoorwaarden

Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met arbeidsvoorwaarden. Lees aan welke regels u zich moet houden. Een pakket met goede secundaire arbeidsvoorwaarden heeft voordelen. Bijvoorbeeld een hogere betrokkenheid van uw medewerker.

Proeftijd afspreken

U kunt een proeftijd afspreken met uw nieuwe werknemer voor maximaal 2 maanden.

Screening personeel

U wilt betrouwbaar personeel kiezen. Met screening kunt u de risico’s beperken.

Pensioenregeling aanbieden

In sommige bedrijfstakken is het verplicht om werknemers pensioen aan te bieden. Lees meer over pensioenregelingen.

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Als u personeel aanneemt, is de kans groot dat u zich als werkgever moet houden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Aanmelden als werkgever

Meld u aan als werkgever bij de Belastingdienst. En geef aan KVK door dat u personeel in dienst neemt.

Pensioen aanbieden

Bied een pensioenregeling aan aan uw werknemers als dit verplicht is. U kunt dit ook doen als het niet verplicht is.

Werknemersverzekeringen

Als werkgever betaalt u zelf de premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Lees in hoofdstuk 7 van het Handboek Loonheffingen welke premies dat zijn. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer.

Arbeidscontract opstellen

In het contract staan de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. Lees meer over de verschillende arbeidscontracten op KVK.nl.

Concurrentiebeding vastleggen

Met een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat.

Arbo dienstverlening regelen

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst).

Arbeidsomstandigheden

Uw personeel heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Dat staat in de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet).

Arbo bij thuiswerken

Ook bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet. Voor thuiswerken en telewerken gelden soepeler arboregels.

Bijzondere gegevens personeel

Neem extra maatregelen om persoonsgegevens van uw personeel goed te beschermen.

Loonheffing

U moet loonheffingen op het salaris inhouden. Deze loonheffingen moet u afdragen aan de Belastingdienst.

Salaris en loonstrookje

Er zijn regels voor de betaling van het salaris. En wat u wel of niet tot het salaris mag rekenen. Met het loonstrookje informeert u uw werknemer over hoe het loon is opgebouwd.

Vakantiegeld

Uw werknemer heeft wettelijk recht op minimaal 8% vakantiegeld.

Aanwijzen preventiemedewerkers

Als ondernemer met personeel moet u minimaal 1 preventiemedewerker aanwijzen. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.

Bedrijfshulpverlener (bhv)

U moet zorgen voor een veilige (werk)omgeving voor uw personeel en bezoekers. Een bedrijfshulpverlener helpt u hierbij.

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) opstellen

U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarvoor moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid