Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan verkeerslichten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Verkeerslichten moeten voldoen aan de regels uit de Regeling verkeerslichten. In deze regeling staan voorschriften op het gebied van toepassing, inrichting, plaatsing, kleur, afmeting en materiaal van verkeerslichten.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan verkeerslichten, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een verkeerslicht al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven