Subsidie Kennis en Innovatie (KEI) (Groningen, Friesland, Drenthe)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Heeft u een mkb-bedrijf in Drenthe, Friesland of Groningen dat meer kennis in huis wilt halen? En wilt u daarvoor een medewerker van een andere onderneming of kennisinstelling of een promovendus in een nieuwe functie in uw eigen organisatie plaatsen? Of een medewerker uit uw organisatie bij een andere onderneming in de Europese Unie? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie met de regeling Kennis & Innovatie-subsidie (KEI) 2018. De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij de aanvrager. De subsidie is voor de brutoloonkosten of de kosten voor begeleiding. U vraagt aan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven