Starten als zzp’er in de bouw

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Belastingdienst
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
6 min lezen
English version

Wilt u starten in de bouw? Bijvoorbeeld als aannemer, stukadoor, timmerman (m/v), lasser of schilder? Dan heeft u gereedschap nodig en misschien een bedrijfsauto. Ook moet u zich aan regels houden. Bijvoorbeeld om te zorgen dat u veilig kunt werken. En verzekerd bent als er iets misgaat. Lees in dit stappenplan wat u moet doen en weten voordat u begint.

1. Schrijf uw bedrijf in bij KVK

U moet uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van KVK. Dit kan online. Bepaal vooraf uw bedrijfsnaam en kies een rechtsvorm. Maak daarna een afspraak bij een KVK-kantoor om uw inschrijving definitief te maken.

KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als u volgens de Belastingdienst ondernemer bent voor de btw, krijgt u binnen 5 dagen een omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer.

2. Gereedschap of een werkbus kopen

In de bouw heeft u vaak geld nodig om te kunnen starten. Bijvoorbeeld voor gereedschap, machines of een werkbus. Heeft u niet genoeg geld om deze te kopen? Dan kunt u gereedschap of een werkbus leasen. Of kijk naar andere mogelijkheden om geld te lenen of opzij te zetten.

Uw gereedschappen en machines moeten veilig zijn. U moet uw gereedschappen en machines minstens 1 keer per jaar laten keuren en regelmatig onderhouden. Voor uw hijskranen en bouwliften heeft u een certificaat van goedkeuring nodig van een specialist. En trappen en ladders moeten stabiel zijn en van stevig materiaal zijn gemaakt.

Werkbus privé of op de zaak

Koopt u een werkbus privé? Dan trekt u voor de inkomstenbelasting geen autokosten af. U kunt wel € 0,23 per zakelijke kilometer aftrekken van uw winst. U mag de btw over onderhoud en gebruik aftrekken voor uw zakelijke kilometers. Het moet wel gaan om omzet die met btw is belast.

Koopt u de werkbus met uw bedrijf? Dan betaalt u alle kosten inclusief btw via uw bedrijf. Zoals onderhoud en brandstof. Rijdt u meer dan 500 km privé met de bus, dan moet u ‘bijtelling’ betalen voor de inkomstenbelasting.

3. Gebruik algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden voorkomt u misverstanden met klanten en leveranciers. U beschermt uzelf en voorkomt onduidelijkheid achteraf. Bijvoorbeeld over onverwacht meerwerk, betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheid. Soms biedt een branchevereniging algemene voorwaarden aan die u kunt gebruiken.

4. Administratie bijhouden

Wanneer u een klusbedrijf start bent u verplicht een administratie bij te houden. Uw administratie is de basis voor uw belastingaangiften. Houd naast een financiële administratie ook een werkadministratie bij:

De financiële administratie bestaat uit uw facturen en bonnen. U kunt de financiële administratie zelf bijhouden. Bijvoorbeeld in Excel. Of u kunt een online boekhoudsysteem gebruiken. U kunt de boekhouding ook uitbesteden aan een boekhouder.

Daarnaast moet u offertes opstellen, berekeningen maken, werk registreren, factureren en bijvoorbeeld afspraken inplannen. Dit is de werkadministratie. U kunt Excel of een online systeem gebruiken. Er bestaan pakketten voor de bouw. De werkadministratie kunt u over het algemeen niet uitbesteden en moet u zelf bijhouden.

5. Btw aangifte en aangifte inkomstenbelasting doen

Doe btw-aangifte. U geeft de btw op die u uw klanten in rekening heeft gebracht. De btw die uw leveranciers aan u hebben berekend, trekt u af.

Werkt u in opdracht van een andere ondernemer in de bouw? Zoals een aannemer of projectontwikkelaar. Meestal betaalt uw opdrachtgever (de hoofdaannemer) dan de btw aan de Belastingdienst. U verlegt de btw dan als onderaannemer naar de hoofdaannemer. Geef dit aan op uw factuur.

Bij uw aangifte inkomstenbelasting kunt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting gebruikmaken van aftrekposten en fiscale regelingen. U betaalt dan minder belasting. De Belastingdienst stelt eisen aan uw administratie en wat u op uw facturen zet.

6. Check aan welke wettelijke eisen u moet voldoen

Met welke regels u precies te maken krijgt, hangt af van wat u gaat doen. Als zzp’er moet u voldoen aan regels om veilig en gezond te werken (arboregels). Ook zijn er maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren:

U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. In de bouw kunnen ongelukken gebeuren. Daarom krijgt u te maken met arboregels voor zzp’ers.

Bijvoorbeeld:

Bekijk het overzicht van arboregels voor zzp’ers.

Huurt u een collega-zzp’er in om u te helpen bij een opdracht? Dan ziet de Arbowet u als werkgever en uw collega-zzp’er als werknemer. Dan gelden alle arboregels en bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden.

Wordt u ingehuurd en werkt u op een plek waar ook werknemers van uw opdrachtgever werken? Dan gelden voor u ook dezelfde arboregels als voor werknemers in loondienst. U heeft dan bijvoorbeeld recht op vaste rusttijden en een maximaal aantal werkuren per week.

U moet zich houden aan maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert onder andere of een bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen. Ook hebben bouwers een grotere aansprakelijkheid bij bouwfouten. De Wkb voor nieuwbouw is 1 januari 2024 ingegaan. Voor verbouwingen volgen de Wkb-regels waarschijnlijk vanaf 1 januari 2025.

Ontdekt u asbest in een gebouw? Meld dit aan uw opdrachtgever. Deze moet de asbest onder strenge veiligheidseisen (laten) verwijderen door een gecertificeerde asbestverwijderaar.

7. Vraag een VCA-certificaat aan

Uw opdrachtgevers of verzekeringsmaatschappijen kunnen een geldig VCA-certificaat vragen. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met dit certificaat laat u zien dat uw bedrijf veilig en gezond werkt en dat u zich aan de Arboregels houdt. Het is niet verplicht om een VCA-certificaat te hebben, maar in de branches elektrotechniek en (steiger)bouw wordt er vaak naar gevraagd.

8. Verzekeringen afsluiten

Wat als u per ongeluk een ruit breekt tijdens een klus? Of u valt van uw ladder en breekt een been? Beperk de risico’s door u te verzekeren. Sommige verzekeringen zijn verplicht. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden, de dekking en de kosten voordat u een verzekering afsluit.

Deze verzekeringen zijn belangrijk voor u als zzp’er in de bouw:

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is bij sommige opdrachtgevers verplicht. Vanaf 1 januari 2027 moet u een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. De ingangsdatum is nog niet definitief.

Inkomensverlies kunt u ook samen met andere ondernemers opvangen in een schenkkring. De deelnemers storten maandelijks een bedrag op een eigen rekening bij de schenkkring. Als een deelnemer ziek wordt, krijgt diegene van de andere deelnemers een schenking. Er kan een wachtperiode worden afgesproken. In die periode krijgt u niet uitbetaald. Bekende voorbeelden van een schenkkring zijn een Broodfonds of Voorzieningenfonds.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een ongeluk of als u iets laat vallen. Een AVB is voor een zzp’er in de bouw niet wettelijk verplicht. Het kan wel een eis zijn van uw brancheorganisatie, opdrachtgever of onderaannemer.

Met een inventaris- en goederenverzekering verzekert u gereedschappen, voorraad en machines in uw werkplaats. Bijvoorbeeld tegen brand of diefstal.

U bent met de eigen vervoerverzekering verzekerd voor schade aan uw werkbus. Bijvoorbeeld schade door een aanrijding. In sommige gevallen dekt een eigen vervoer verzekering ook diefstal van gereedschap uit uw bus.

De montageverzekering dekt schade aan alles wat u ‘onder handen’ heeft. Bijvoorbeeld schade die u aanricht aan een woning waarin u werkzaamheden uitvoert. Een montageverzekering is er in verschillende soorten met verschillende dekkingen.

9. Regel uw pensioen

U bent niet automatisch verzekerd voor uw pensioen. U moet hier meestal zelf voor zorgen. Bent u ondernemer in één van de volgende bedrijfstakken? Dan is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht:

10. Uurtarief berekenen

Houd bij de berekening van uw uurtarief onder andere rekening met het inkomen dat u nodig heeft. En met het tarief van concurrenten. Gebruik de Rekentool van KVK om een schatting van uw uurtarief te maken.

11. Opdrachten vinden in de bouw

U kunt op verschillende manieren opdrachten vinden. U kunt bijvoorbeeld klussen aannemen als onderaannemer of werken via een platform. Ook kunt u werken voor de overheid via een aanbesteding.

Feiten en cijfers: hoeveel starters zijn er in de bouw?

De grafiek toont het aantal opgerichte bedrijven met één werkzame persoon in de bouwsector per kwartaal.