Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
Voor alle ondernemers
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling (1)
95 regelingen

Begeleiding door jobcoach

Subsidie

Heeft u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of een handicap? Of neemt u een werknemer in proefplaatsing? Dan kunt u subsidie aanvragen om een interne jobcoach in te zetten. Een jobcoach...

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland

Subsidie

Heeft u een project in het waddengebied en krijgt u hiervoor subsidie van het Waddenfonds? Dan kunt u voor hetzelfde project de Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland aanvragen. U krijgt 10% van de...

Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst

Subsidie

Heeft u het Belastingdienst eH3-inlogmiddel gekocht? Of heeft u een eHerkenningsmiddel omgezet naar het Belastingdienst eH3-inlogmiddel? Dan kunt u een vergoeding krijgen via de Compensatieregeling...

DHI-subsidie internationaal ondernemen

Subsidie

Bent u internationaal ondernemer? Dan kunt u subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) aanvragen. Bijvoorbeeld als u wilt investeren...

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Subsidie

Wilt u investeren in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En heeft u hiervoor financiering nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds helpt...

Europees Globaliseringsfonds (EGF): noodfonds voor massaontslag

Subsidie

Moet uw bedrijf of sector massaal mensen ontslaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor steun uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF). U helpt uw ontslagen werknemers met het vinden van nieuw werk....

Incidentenbudget (Groningen)

Subsidie

Wilt u in de provincie Groningen een kunstproject uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie uit het Incidentenbudget. Dit budget is voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren...

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Subsidie

Wilt u uw bedrijfspand verduurzamen? Bijvoorbeeld door een warmtepomp, isolatiemateriaal, zonneboiler, of windturbine te installeren? Dan kunt u de Investeringssubsidie duurzame energie en...

Just Transition Fund (JTF)

Subsidie

Wilt u meewerken aan de energietransitie, maar heeft u een mkb in een regio waar het moeilijk is om te verduurzamen? Omdat het gebied erg afhankelijk is van het gebruik van fossiele brandstoffen...

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Subsidie

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

Seed Capital regeling

Subsidie

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

SME-voucher voor intellectuele eigendomsrechten

Subsidie

Valt u onder het mkb en wilt u uw intellectuele eigendom beschermen? Dan kunt u gebruikmaken van SME-vouchers uit het Mkb-Fonds 2024 van het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, EUIPO. Daarmee...

Startversneller voor ondernemers in Gelderland

Subsidie

Bent u startende ondernemer in Gelderland? Dan kunt u gebruik maken van De Startversneller. U ontvangt een voucher van € 1.000 die u kunt gebruiken voor coaching. Ondernemers uit Gelderland kunnen een...

Subsidie aanpassingen op de werkplek

Subsidie

Wilt u een zieke werknemer of een werknemer met een handicap in dienst nemen? Of juist in dienst houden? Dan moet u soms de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld met een aangepast toilet of een traplift. U...

Subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Subsidie

Met het geld uit de ANLb subsidie verbetert u de leefomgeving van dieren, werkt u aan de waterkwaliteit en draagt u bij aan de klimaatdoelen. Wanneer komt u in aanmerking? U beheert uw landbouwgrond...

Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen

Subsidie

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein? En wilt u de vervuilde bodem aanpakken (bodemverontreiniging saneren)? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? Is uw...

Subsidie CEF Transport

Subsidie

Heeft u een project dat het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert? Dan kunt u daarvoor Europese subsidie aanvragen. Connecting Europe Facility (CEF) Transport is voor...

Subsidie circulaire ketenprojecten

Subsidie

Wilt u samen met andere ondernemers circulair ondernemen (grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken)? U kunt de subsidie circulaire ketenprojecten aanvragen. Hiermee kunt u een ervaren...

Subsidie Creative Europe Programma 2021-2027

Subsidie

Bent u actief in de audiovisuele en creatieve sector? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Creative Europe Programma. Het Creative Europe programma bestaat uit 2 subprogramma’s: Cultuur en Media....

Subsidie De Groeiversneller (Gelderland)

Subsidie

Heeft u een mkb-onderneming in Gelderland? Dan kunt u meedoen met het programma De Groeiversneller. De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. Het...

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie

Bent u een ondernemer met innovatieve ideeën om binnen uw bedrijf energie te besparen of de CO2-uitstoot te verminderen? Als u uw innovatie wilt demonstreren of testen binnen uw bedrijf kunt u...

Subsidie Digital Europe

Subsidie

Ontwikkelt u digitale technologieën of wilt u deze op de markt brengen? Of wilt u in uw bedrijf meer gebruikmaken van digitalisering? Dan kunt u ondersteuning krijgen van het Europese...

Subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Subsidie

Wilt u investeren in energiebesparende maatregelen/systemen die de CO2-uitstoot verminderen in uw glastuinbouwbedrijf? U wilt bijvoorbeeld een luchtbehandelingssysteem installeren of LED-belichting? U...

Subsidie Eurostars

Subsidie

Bent u mkb’er en richt u zich op onderzoek en ontwikkeling (R&D)? En werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u de subsidie Eurostars aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Subsidie Horizon Europe

Subsidie

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers (Overijssel)

Subsidie

Heeft u een familiebedrijf in Overijssel met een jonge bedrijfsopvolger? Dan kunt u de subsidie Jonge bedrijfsopvolgers aanvragen. Deze subsidie is voor investeringen die uw familiebedrijf...

Subsidie landbouwinnovatie (Noord-Brabant)

Subsidie

Heeft u een landbouwbedrijf in Noord-Brabant en wilt u vernieuwen (innoveren)? Of biedt uw organisatie onderzoek of voorlichting aan in de landbouwsector? Dan kunt u subsidie landbouwinnovatie...

Subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie

Werkt u samen met andere partijen aan een project dat bijdraagt aan de doelen uit het Klimaatakkoord? Dan kunt u de regeling aanvragen voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)....

Subsidie MKB Lounge

Subsidie

Wilt u zich met meerdere Nederlandse bedrijven uit uw branche promoten op een internationale vakbeurs? Brancheorganisaties in het mkb kunnen de subsidie MKB Lounge aanvragen. Met deze subsidie kan een...

Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Subsidie

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie. U kunt deze regelingen...

Subsidie Omschakeling Plasticverwerkers

Subsidie

Maakt uw bedrijf (half)producten van plastic en wilt u (meer) circulair plastic gebruiken in uw productie? Dan kunt u de subsidie Omschakeling Plasticverwerkers aanvragen (Tijdelijke subsidieregeling...

Subsidie Partners voor Water IVWW (PVW-IVWW)

Subsidie

Bent u ondernemer in de watersector? Wilt u een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject doen dat te maken heeft met waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland? Dan kunt de subsidie...

Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidie

Heeft u een bouwbedrijf met bouwmachines of verhuurt uw bedrijf bouwmaterieel? U kunt de subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen om schonere bouwmachines te kopen of om uw...

Subsidie Single Market Programme (SMP)

Subsidie

Het Europese Single Market Programme (SMP) richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Het programma is onder andere bedoeld om mkb’ers beter te laten concurreren. Het Single Market Programme (SMP) is...

Subsidie Stimulering en Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie (Overijssel)

Subsidie

Bent u gevestigd in Overijssel en heeft u een innovatief idee om energie te besparen? Dan kunt u de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie aanvragen om te onderzoeken of het gebruik van uw...

Subsidie STOZ voor meer technologie in zorg en welzijn

Subsidie

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u meer gaan werken met digitale of hybride (deels digitale) processen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen via de Stimuleringsregeling...

Subsidie Topsector Energie (TSE)

Subsidie

Werkt u aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Topsector Energie. U kunt subsidie krijgen voor innovaties op de...

Subsidie verandering transport van weg naar water of spoor (Modal Shift)

Subsidie

Bent u verlader of expediteur in het goederenvervoer over de weg? Als u overstapt op transport via de binnenvaart of het spoor dan kunt u de Modal Shift subsidie aanvragen. Vervoeren via water of...

Subsidie Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)

Subsidie

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen door te investeren in apparaten, systemen of technieken? Loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan...

Subsidie versterken gezondheidszorg (EU4Health)

Subsidie

Zet uw organisatie zich in om Nederland of Europa voor te bereiden op een epidemie of andere bedreigingen voor de volksgezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het Europese EU4Health-programma....

Subsidie voor film

Subsidie

Bent u actief als filmmaker, scenarist, filmdistributeur of filmexploitant? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlandse Filmfonds. U gebruikt de subsidie voor: het...

Subsidieprogramma Interreg

Subsidie

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u...

Subsidieprogramma LIFE

Subsidie

Heeft u een vernieuwend project op het gebied van klimaat of milieu in Europa? Dan kunt u hiervoor LIFE-subsidie aanvragen. De LIFE-subsidie is voor projecten die te maken hebben met: Natuur en...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Subsidie

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan de Subsidieregeling coöperatieve...

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Subsidie

Koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze (elektrische) bedrijfsauto? Dan kunt u subsidie krijgen via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Wanneer komt u in...

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Subsidie

Bent u een zorgaanbieder en geeft u medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde patiënt? Of is het niet duidelijk of de patiënt verzekerd is? Dan kunt u subsidie krijgen voor spoedeisende zorg én...

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidie

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:...

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW)

Subsidie

Heeft u een project op het gebied van duurzaamheid in het Waddengebied? Dan kunt u subsidie via de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW) aanvragen bij het Waddenfonds. U kunt per...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Noord-Nederland (SNN)

Subsidie

Is uw onderneming gevestigd in een noordelijke provincie? En draagt u bij aan een duurzaam en innovatief Noord-Nederland? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij Samenwerkingsverband...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Subsidie

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. Het subsidieprogramma van OP Oost, EFRO Oost 2021-2027, is gefinancierd...

Subsidies duurzaamheid en innovatie West-Nederland (Kansen voor West)

Subsidie

Heeft u een mkb-bedrijf in Flevoland, Utrecht, Noord- of Zuid-Holland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma Kansen voor West III. Kansen voor West...

Subsidies journalistieke bijdragen

Subsidie

Werkt u aan journalistieke producties? Publiceert u geprinte of digitale mediabijdragen of bent u hier de uitgever van? Bent u onderzoeksjournalist? Of heeft u een oplossing voor een journalistiek...

Subsidies TSE Industrie

Subsidie

Werkt u samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief project waarmee u de CO2...

Subsidies voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Subsidie

Bent u actief in de beeldende kunst of de cultureel erfgoedsector? Dan kunt u een subsidie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen voor culturele makers,...

Subsidies voor het landelijk gebied

Subsidie

Werkt u in het landelijk gebied aan natuurbeheer of landschapsbeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie. U werkt uw plannen samen uit met de provincie en andere overheden binnen het...

Subsidies voor literaire uitgevers

Subsidie

Als uitgever van literair werk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Er zijn subsidies voor: productiekosten van bijzondere uitgaven die de kwaliteit en...

Subsidies voor ontwerpers, makers en culturele instellingen

Subsidie

Bent u ontwerper, maker of een culturele instelling? Dan kunt u een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies, onder meer: Architectuur...

Subsidies voor podiumkunsten

Subsidie

Werkt u in de podiumkunstsector? Bent u artiest, producent, of heeft u een podiumkunstgezelschap op het gebied van muziek, theater, muziektheater of dans? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Fonds...

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Subsidie

Bent u schrijver of vertaler van literair werk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer deze subsidies en regelingen voor: projectsubsidies voor publicaties...

Support International Business (SIB)

Subsidie

Wilt u uw product of dienst in het buitenland op de markt brengen? U kunt de regeling Support International Business (SIB) gebruiken om uw activiteiten in het buitenland te financieren. U kunt...

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Subsidie

Bent u ziek geworden door het werken met gevaarlijke stoffen? Dan kunt een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Wanneer komt u in...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) terugbetalen

Subsidie

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. De TVL is een...

Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Subsidie

Bent u mkb-ondernemer in Flevoland? Dan kunt u subsidie aanvragen om te groeien. U kunt de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland gebruiken. Er zijn 4 soorten vouchers: voucher kennis & expertise...

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Subsidie

Let op: gesloten

Heeft Brexit negatieve gevolgen voor u? Dan kunt u steun krijgen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een eenmalige regeling van de Europese Unie. De BAR is bedoeld voor: internationale...

Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Gaat u een idee of plan voor een innovatie in cybersecurity (door)ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen via het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL). De subsidie is voor projecten die bijdragen...

Groninger Ondernemersregeling (voucher)

Subsidie

Let op: gesloten

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, exporteren of een meester-gezeltraject in de provincie Groningen? Of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Dan kunt u de Groninger...

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Wanneer komt u in aanmerking? Uw...

PPS-toeslag: regeling voor onderzoek en innovatie

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u samen met onderzoekers een groot R&D-samenwerkingsproject (research & development) beginnen om producten en diensten te ontwikkelen? U kunt hiervoor de Privaat-Publieke Samenwerkingen-toeslag...

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Produceert u hernieuwbare energie of gebruikt u technieken die CO2 terugdringen? Dan kunt u subsidie aanvragen via de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie (SDE++). Dit is...

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). U kunt SLIM-subsidie...

Subsidie Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met buitenlandse partners aan een energie-innovatieproject? U kunt de Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) subsidie aanvragen om uw energie-innovatieproject op uw locatie...

Subsidie cyberweerbaarheid versterken

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een bedrijf in een niet-vitale sector? Wilt u de cyberweerbaarheid van uw bedrijf vergroten? Als u dit samen doet met 1 of meer andere niet-vitale ondernemingen kunt u de subsidie...

Subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Investeert u in energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen? En bent u gevestigd in de provincie Overijssel? Dan kunt u subsidie aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De energiebesparing...

Subsidie European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u met uw project de situatie verbeteren van mijnwerkers in conflict- en risicogebieden? U kunt subsidie aanvragen bij de European Partnership for Responsible Minerals (EPRM-subsidie). Het gaat om...

Subsidie GlobalStars

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Ontwikkelt u samen met organisaties buiten Europa technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Dan kunt u de subsidie GlobalStars aanvragen. U kunt de subsidie gebruiken om een oplossing...

Subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u een bedrijventerrein in Noord-Holland toekomstbestendig maken? Dan kunt u subsidie HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U heeft een...

Subsidie Mijn Digitale Zaak

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u mkb-ondernemer en wilt u met uw bedrijf groeien door te digitaliseren? U kunt hiervoor de subsidie Mijn Digitale Zaak aanvragen. De subsidie Mijn Digitale Zaak is voor advies over...

Subsidie onderzoeksprogramma ITEA4

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

ITEA4 (Information Technology for European Advancement) is een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten. ITEA is gericht op...

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u subsidie aanvragen voor uw begeleiding. Wat is de derde leerweg? Een mbo-opleiding in de derde...

Subsidie prijsplafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23)

Subsidie

Let op: gesloten

Bent u een leverancier van gas, elektriciteit of warmte aan kleinverbruikers? U kunt subsidie aanvragen om te voldoen aan het prijsplafond en zo de energiekosten van uw klanten te verlagen. Dit is de...

Subsidie SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap (PPP) en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable...

Subsidie Tel mee met Taal

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u werknemers die moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen of digitale vaardigheden (laagtaalvaardig)? Of heeft u bijvoorbeeld een voorschoolse voorziening en kunt u laagtaalvaardige ouders...

Subsidie voor cyberweerbare ondernemingen (MCZ)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u de digitale veiligheid (cyberweerbaarheid) van uw onderneming vergroten? Kleine bedrijven en ZZP’ers kunnen daarvoor de subsidie Mijn Cyberweerbare Zaak (MCZ) aanvragen. Met de MCZ subsidie...

Subsidie voor emissieloze vrachtwagens (AanZET)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u voor uw bedrijf een nieuwe emissievrije vrachtwagen kopen of (financieel) leasen? Of heeft u een leasemaatschappij die vrachtwagens verhuurt? U kunt de Aanschafsubsidieregeling emissieloze...

Subsidie voor waterstof productie met een elektrolyser (OWE)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? U kunt subsidie aanvragen met de Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse...

Subsidie voorkomen misstanden bij internationale partners (SSF)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met internationale producenten en leveranciers en wilt u de sociale duurzaamheid (social sustainability) in uw samenwerking verbeteren? U wilt bijvoorbeeld kinderarbeid, slechte...

Subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u aan hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden en wilt u een jonge professional in dienst nemen? Dan kunt u de subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy) aanvragen. U kunt maximaal...

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Subsidie

Let op: gesloten

Wilt u een schip duurzaam bouwen of verbouwen met innovatieve technieken? Bijvoorbeeld nieuwe technologie om CO₂-uitstoot te verminderen of het verlagen van (onderwater) geluid. Dan kunt u de...

Subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO helpt u om samen met bedrijven en organisaties...

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u binnenvaartschipper of eigenaar van een binnenvaartschip en wilt u investeren in een nieuwe (schonere) motor of katalysator voor uw schip? Dan kunt u de Subsidieregeling Verduurzaming...

Subsidies duurzaamheid en innovatie Zuid-Nederland (OPZUID)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Heeft u een mkb-bedrijf in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland? En heeft u een vernieuwend projectidee? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het programma OPZUID 2021-2027. OPZUID hoort bij het EFRO...

Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u landbouwer en gaat u verduurzamen? Dan kunt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Het doel van het GLB is om landbouw in Europa duurzamer te maken. En om de...

Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb (TEK)

Subsidie

Let op: gesloten

Heeft u een bedrijf (mkb) dat veel energie verbruikt en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? U kunt de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) aanvragen voor hulp...

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Subsidie

Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

Subsidie

Let op: tijdelijk gesloten

Bent u ondernemer en wilt u investeren in een nieuw warmtenet (stadsverwarming en blokverwarming) om woningen aardgasvrij te maken? U kunt de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aanvragen voor het...