Subsidie Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een uitbater in de horeca aan het water of heeft u een haventje in Noord-Holland? Dan kunt u de subsidie Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland aanvragen voor bijvoorbeeld de aanleg van steigers en aanlegkades.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke:

  • aanlegkades
  • steigers
  • openbare voorzieningen die de sloepenroutes in Noord-Holland verbeteren

Voor de inzet van promotiemateriaal in de vorm van (fysieke) kaarten voor deze routes.

En voor voorzieningen die elektrisch varen mogelijk maken en stimuleren, zoals:

  • de aanleg van oplaadpunten en dergelijke
  • het ontwikkelen van electric only-routes

Hoe kunt u aanvragen?

De subsidie vraagt u aanExterne link bij de provincie Noord-Holland. U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2019 17.00 uur.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven