Subsidie Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Bent u een uitbater in de horeca aan het water of heeft u een haventje in Noord-Holland? Dan kunt u de subsidie Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland aanvragen voor bijvoorbeeld de aanleg van steigers en aanlegkades.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg en uitbreiding van openbaar toegankelijke:

  • aanlegkades
  • steigers
  • voorzieningen die de sloepenroutes in Noord-Holland verbeteren

En voor voorzieningen die elektrisch varen stimuleren, zoals:

  • oplaadpunten
  • routes voor alleen elektrisch varen

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Water als Economische Drager - waterrecreatie Noord-Holland niet meer aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven